Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992

Kazalo

770. Odredba o plačilu pristojbin za veterinarsko higiensko službo v občini Tržič, stran 924.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) in 6. člena odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v notranjem prometu ter o višini pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk v prometu preko državne meje (Uradni list RS, št. 7/92 in 11/92) in 178. člena statuta občine Tržič (Uradni vestnik Gorenjske, št. 17/83, 22/85 in 9/88) je Izvršni svet Skupščine občine Tržič na 41. seji dne 17. 3. 1992 sprejel
ODREDBO
o plačilu pristojbin za veterinarsko higiensko službo v občini Tržič
1. člen
Za neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel in ostankov živalskega izvora, odstranjevanje neregistriranih psov, potepuških mačk in za obdukcijo poginjenih živali, če obstaja sum na kužno bolezen, plačujejo podjetja in druge pravne osebe, druge organizacije in skupnosti ter lastniki in posestniki živali naslednje pristojbine
                    SLT
– za govedo in kopitarje        170
– za žrebeta, teleta in drobnico    70
– za prašiče              60
– za pse                370
– za odstreljeno parkljasto divjad   370
2. člen
Pristojbine iz 1. člena plačujejo zavezanci ob izdaji zdravstvenega spričevala, ob registraciji in obveznem cepljenju psa proti steklini oziroma za vsako odstreljeno parkljasto divjad na območju občine Tržič.
Za pobiranje in obračunavanje pristojbin je pooblaščen:
1. občinski upravni organ, ki izda zdravstvena spričevala – živinske potne liste;
2. živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske, ki v 15 dneh po opravljenem cepljenju psov odvede sredstva na posebni račun pri občini Tržič;
3. lovske družine in Kozorog Kamnik, ki enkrat trimesečno do 15. v mesecu za preteklo trimesečje odvedejo sredstva na posebni račun pri občini Tržič.
Naziv in številka posebnega računa za zavezance iz 2. in 3. točke 2. člena je: Sredstva za zdravstveno varstvo živali, št. 51520-630-550022.
3. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo pristojbin opravlja pristojna inšpekcija Uprave inšpekcijskih služb za Gorenjsko.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o plačilu pristojbin za veterinarsko higiensko službo v občini Tržič (Uradni list RS, št. 15/91).
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 321-03/92-6
Tržič, dne 17. marca 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Tržič
Frančišek Meglič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti