Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992

Kazalo

767. Odlok o spremembah odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja, stran 922.

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90), navodila o merilih zato, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89) je Skupščina občine Radovljica na 13. skupnem zasedanju ZZD, ZKS in DPZ dne 18. 2. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja
1. člen
V 7. točki 2. člena odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja (Uradni list Republike Slovenije, št. 9/91) se črta besedilo: »če so od meje oddaljene 50 cm in ne ovirajo prometa.«
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi: »Investitor, ki namerava graditi objekt iz 2. člena, je dolžan gradnjo oziroma poseg v prostor priglasiti za urbanizem pristojnemu občinskemu upravnemu organu, pri čemer je vlogi za priglasitev dolžan predložiti:
– opis nameravane graditve in zemljišča, na katerem naj bi objekt stal,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem naj bi objekt stal.
3. člen
7. člen se črta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/91
Radovljica, dne 18. februarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti