Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992

Kazalo

766. Pravilnik o spremembi pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem, stran 921.

Na podlagi 6. člena statuta občine Postojna (Uradni list RS, št. 21/91) je izvršni svet na svoji 48. seji dne 12. 3. 1991 sprejel
PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1. člen
Spremeni se pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 5/91, 15/91) tako, da se v 8. členu črta tretji in četrti odstavek v celoti in nadomesti z besedilom: »Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja«.
2. člen
V 13. členu se v 1. odstavku črtajo besede: »ne glede na pogodbene in zakonske določbe o trajanju najema«. Za zadnjo alineo se doda nova, ki se glasi:
– »če je najemodajalec mnenja, da poslovni prostori niso racionalno izkoriščeni, s tem, da mu mora zagotoviti druge, ustrezne nadomestne prostore«.
3. člen
Za 13. členom se doda novo poglavje DOLOČANJE VIŠINE NAJEMNINE.
14. člen
Najemnina se določi v skladu z 1., 2., 3. in 4. členom pravilnika o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemi točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81), po naslednjem obrazcu:
     Vp x K
  NM= ---------
    12 x 100
Nm = mesečna najemnina poslovnega prostora
Vp = vrednost poslovnega prostora v tekočem mesecu
K = faktor namembnosti in lege poslovnega prostora
Tako izračunana vrednost m se zmanjša za 10% če leži poslovni prostor v 1. nadstropju objekta oziroma za 20% če leži poslovni prostor v drugem ali višjem nadstropju.
15. člen
Najvišja letna stopnja najemnine (K v%) je odvisna od namembnosti in območja lege poslovnega prostora po 6. členu odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 1/92).
K je:
+--------------------------------------------------------+
|Namembnost          Območje          |
+----------+--------+---------+----------+------+--------+
|     |1    | 2    |3     |4   |5    |
|     |    |     |     |   |    |
+----------+--------+---------+----------+------+--------+
|1     |3,5   |3,5   |3,5    |3,5  |3,5   |
|2     |6    |6    |6     |6   |6    |
|3     |20   |10    |8     |8   |8    |
+----------+--------+---------+----------+------+--------+
Namembnost:
V 1. skupini so naslednje dejavnosti: zdravstveno varstvo, družbeno varstvo mladine in socialno varstvo, izobraževanje, dejavnost in varstvo kulturnih dobrin, kulturno izobraževanje in sorodne dejavnosti, kulturno-umetniške dejavnosti, organi družbenopolitične skupnosti, stranke, krajevne skupnosti.
V 2. skupini so naslednje dejavnosti: trgovina z živilskimi proizvodi na drobno, restavracije družbene prehrane, storitvene dejavnosti: čevljarstvo, krojaštvo, pletilstvo, pralnice in likalnice, čistilnice, optika, domača in umetna obrt, graverstvo, steklarstvo, inštalaterstvo za elektriko, vodo in klimo naprave, popravilo, montaža in izdelava sobnega in stavbnega pohištva, tapetništvo, RTV mehanika.
V 3. skupini so vse ostale dejavnosti.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 3. člen pa se uporablja od 1. 5. 1992.
Št. 363-1/91-I0.
Postojna, dne 12. marca 1992.
Predsednik
IS SO Postojna
Bogdan Biščak, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti