Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992

Kazalo

763. Pravilnik o določanju najemnin za poslovne prostore, stran 919.

Na podlagi 59. in 60. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 28/91) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik na 73. seji dne 26. 2. 1992 sprejel
PRAVILNIK
o določanju najemnin za poslovne prostore
1. člen
S tem pravilnikom se določa način izračuna najemnin za poslovne stavbe, poslovne prostore in delovne prostore – ateljeje, na katerih ima pravico uporabe občina Ljubljana Vič-Rudnik (v nadaljnjem besedilu: poslovni prostori).
2. člen
Najemnine za poslovne prostore se določijo na podlagi ocenjene gradbene vrednosti poslovnih prostorov. Izračun se opravi po formuli:
      OGVP X K
  NM = --------------
       12x100
NM = mesečna najemnina
OGVP = ocenjena gradbena vrednost poslovnega prostora
K = letna stopnja najemnine, ki je izražena v odstotku od ocenjene gradbene vrednosti poslovnega prostora in je odvisna od namembnosti poslovnega prostora ter območja, v katerem se poslovni prostor nahaja.
3. člen
Letna stopnja najemnine (K v%) za poslovne prostore je odvisna od namembnosti poslovnega prostora in območja v katerem se poslovni prostor nahaja.
Letne stopnje najemnine (K v%) se določijo.
+----------+----+-----------------+--------+
|Namembnost|  |   Območje   |    |
|poslovnega|  |         |    |
|prostora |A  |B    C    |D    |
+----------+----+-------+---------+--------+
|1. skupina|3.4 |3.2  |3.0   |2.8   |
+----------+----+-------+---------+--------+
|2. skupina|5.0 |4.6  |4.2.   |3.8   |
+----------+----+-------+---------+--------+
|3. skupina|8.0 |7.0  |6.0   |5.0   |
+----------+----+-------+---------+--------+
|4. skupina|12.0|10.0  |8.0   |6.0   |
+----------+----+-------+---------+--------+
Namembnost:
V 1. skupini: so delovni prostori (ateljeji) namenjeni za opravljanje umetniške dejavnosti za kulturne delavce, ki imajo priznan status umetnika.
V 2. skupini: so poslovni prostori, namenjeni za opravljanje naslednjih dejavnosti: zdravstveno varstvo, varstvo mladine in socialno varstvo, izobraževanje, dejavnost in varstvo kulturnih dobrin, kulturno izobraževalne in sorodne dejavnosti, kulturnoumetniške dejavnosti, organi družbenopolitičnih skupnosti in krajevne skupnosti, interesne in politične organizacije.
V 3. skupini so: trgovine z živili na drobno, popravila čevljev, popravila gospodinjskih aparatov, frizerstvo, finomehanika-optika, krpanje in drobna šiviljska popravila.
V 4. skupini so vse dejavnosti, ki niso zajete v prvih štirih skupinah.
Območja:
območje A obsega ulične poslovne prostore z vhodom ali izložbo na ulico: Zoisova in Aškerčeva cesta, Trg MDB, Tržaška c. od Trga MDB do Dolgega mostu, Dolenjska cesta od Dolenjskega mostu do Spodnjega Rudnika, območje ki ga obkrožajo naslednje ulice in ceste: Aškerčeva in Zoisova cesta, Krakovski nasip, Trnovski pristan, Opekarska cesta, Cesta na Loko, Riharjeva in Groharjeva ulica;
območje B obsega enak teritorij kot območje A, vendar velja za poslovne prostore, ki nimajo vhoda ali izložbe neposredno z ulice ter za poslovne prostore v stanovanjskih soseskah blokovne gradnje;
območje C obsega ostali del naselja Ljubljane v občini Ljubljana Vič-Rudnik;
območje D obsega vsa ostala naselja v občini Ljubljana Vič-Rudnik.
4. člen
Najemnine se mesečno usklajujejo s stopnjo rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji.
5. člen
Letna stopnja najemnine za poslovni prostor ne more biti manjša od stopnje uveljavljene neprofitne najemnine za stanovanjske prostore.
6. člen
Višino najemnine za posamezni poslovni prostor najemniku izračuna na podlagi pravilnika pooblaščeno podjetje.
7. člen
Najemnino za posamezni poslovni prostor se zaradi specifičnih vzrokov (izredno ugodna oziroma neugodna lokacija) za določen čas lahko zviša ali zniža, oziroma se najemnika oprosti plačevanja najemnine.
8. člen
O znižanju ali zvišanju najemnine do 30% odloča Komisija za oddajo poslovnih prostorov, o oprostitvi plačevanja najemnine in o znižanju ali zvišanju najemnine za več kot 30% pa odloča izvršni svet.
9. člen
Najemnine za dosedanje najemnike se uskladijo po tem pravilniku najkasneje v roku enega meseca po sprejemu tega pravilnika.
Uskladitev opravi pooblaščeno podjetje. O spremembi najemnin mora pisno obvestiti vse najemnike poslovnih prostorov.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-6/92
Ljubljana, dne 26. februarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Davor Valentinčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti