Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992

Kazalo

760. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gaberje, stran 918.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) in 50. člena statuta KS Gaberje je svet KS Gaberje na svoji seji dne 16. 3. 1992 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gaberje
1. člen
Na podlagi odločitve občanov na referendumu dne 15. 3. 1992, se uvede krajevni samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Gaberje za:
– razširitev pokopališča in ureditev mrtvaške vežice
– posodobitev črpališča za vodo
– vzdrževanje vaških in poljskih poti
– sofinanciranje rekonstrukcije kapelice.
2. člen
Za izvršitev programa bo potrebno 5,000.000 SLT, višina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom znaša 5,000.000 SLT.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let in sicer od 1. 4. 1992 do 31. 3. 1997.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Gaberje. Višina samoprispevka znaša:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja
– 5% od katastrskega dohodka letno – od katerega se plačuje davek
– 2% od osebnega dohodka iz davčne osnove od samostojnega opravljanja obrtnih dejavnosti
– 2% mesečno od povprečnega osebnega dohodka v občini v preteklem letu delavci, ki so na začasnem delu v tujini.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
Samoprispevek, ki se plačuje od osebnih dohodkov iz delovnega razmerja, obračunava in odteguje izplačevalec dohodka.
Kmetijski proizvajalci in obrtniki ter gospodinjstva morajo svoje obveznosti izpolniti vsako leto najkasneje do 15. decembra. Samoprispevek, ki ga plačujejo občani, ki se z osebnim delom bavijo s kmetijsko, obrtno ali drugo gospodarsko dejavnostjo in intelektualnimi storitvami, obračunava in posreduje upravni organ davčne službe Skupščine občine Lendava.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznost prisilno izterja po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov.
6. člen
Sredstva, ki se zbirajo od samoprispevka, se nakazujejo na zbirni račun 51920-021-8488 pri Službi družbenega knjigovodstva Lendava, z označbo »Krajevna skupnost Gaberje«.
Nadzor nad uporabo sredstev vodi svet KS Gaberje. Svet KS skrbi za ustreznost načrtov, zbira izvajalce del in sklepa pogodbe o oddaji del.
7. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
8. člen
Sredstva, ki bi morebitno ostala po zadostitvi potreb, so strogo namenska, uporabljajo se za ureditev drugih komunalnih naprav.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Gaberje
Avgust Hozjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti