Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992

Kazalo

729. Odlok o ustanovitvi, nalogah, sestavi in številu članov Komisije Skupščine Republike Slovenije za nadzor nad zakonitostjo dela varnostnega organa v ministrstvu, pristojnem za obrambne zadeve, in vojaške policije v Teritorialni obrambi Republike Slovenije, stran 899.

Na podlagi 2. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 z dne 28. 12. 1991) in 82. člena zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91 z dne 6. 4. 1991) ter 145. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije je Skupščina Republike Slovenije na sejah Zbora občin in Zbora združenega dela dne 5. marca 1992 ter Družbenopolitičnega zbora dne 18. marca 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi, nalogah, sestavi in številu članov Komisije Skupščine Republike Slovenije za nadzor nad zakonitostjo dela varnostnega organa v ministrstvu, pristojnem za obrambne zadeve, in vojaške policije v Teritorialni obrambi Republike Slovenije
I
Ustanovi se Komisija Skupščine Republike Slovenije za nadzor nad zakonitostjo dela varnostnega organa v ministrstvu, pristojnem za obrambne zadeve, in vojaške policije v Teritorialni obrambi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Komisija).
II
Komisija ima predsednika, podpredsednika in 11 članov, ki se izvolijo izmed poslancev v zborih Skupščine Republike Slovenije.
Pri izvolitvi članov Komisije mora biti zagotovljena ustrezna zastopanost zborov in političnih strank.
III
Komisija ima zaradi zagotavljanja spoštovanja v ustavi in zakonu določenih pravic in temeljnih svoboščin človeka in državljana Republike Slovenije ter pravic pravnih oseb, upravnih organov in ustanov, naslednje naloge in pristojnosti:
– obravnava temeljna vprašanja s področja dela varnostnega organa v ministrstvu, pristojnem za obrambne zadeve, in vojaške policije v Teritorialni obrambi Republike Slovenije;
– obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo delovanje varnostnega organa v ministrstvu, pristojnem za obrambne zadeve, in vojaške policije v Teritorialni obrambi Republike Slovenije;
– ima vpogled v delo varnostnega organa v ministrstvu, pristojnem za obrambne zadeve, in vojaške policije v Teritorialni obrambi Republike Slovenije, ter ocenjuje z vidika zakonitosti uporabo metod in sredstev, ki jih uporabljata pri svojem delu;
– zaradi ugotavljanja objektivnih dejstev sme Komisija zahtevati od posameznikov, pravnih oseb, njihovih organov in ustanov vse informacije o vprašanjih, ki jih Komisija obravnava;
– obravnava pobude posameznikov, pravnih oseb, njihovih organov in ustanov, kolikor pobude neposredno zadevajo delovanje varnostnega organa v ministrstvu, pristojnem za obrambne zadeve, in vojaške policije v Teritorialni obrambi Republike Slovenije.
IV
Minister, pristojen za obrambo, je dolžan Komisiji poročati o delu ter o uporabi metod in sredstev varnostnega organa ter vojaške policije v Teritorialni obrambi najmanj enkrat letno.
V
Za dejstva in druge podatke, sporočene Komisiji ali navedene v gradivu, pripravljenem oziroma izdelanem po sklepih Komisije, se upošteva ukrepe za varnost in varovanje skrivnosti, kot jih določa zakon o obrambi in zaščiti.
VI
Komisija s poslovnikom določi način dela in ravnanje z gradivi zaupne narave.
VII
Za proučitev posameznih vprašanj Komisije lahko povabi k delu strokovne, znanstvene in druge institucije, državne organe ter druge javne službe in posameznike.
Kadar Komisija razpravlja o stališčih in pobudah, ki so jih skupščini ali Komisiji posredovale institucije ali drugi, na sejo povabi njihove predstavnike.
VIII
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/89-1/33
Ljubljana, dne 18. marca 1992.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti