Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992

Kazalo

728. Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile, stran 898.

Skupščina Republike Slovenije je dne 19. marca 1992 na sejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela na podlagi 3. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije sprejela
AKT O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA
glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile
Ob upoštevanju:
* določb Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije;
* določb Deklaracije o neodvisnosti, s katerimi Republika Slovenija:
– razglaša svojo samostojnost in neodvisnost, se kot mednarodnopravni subjekt v polnem pomenu besede ter v skladu z načeli združevanja suverenih držav v Evropi povezuje z drugimi državami, želi postati članica OZN, se vključevati v proces KEVS-a, Sveta Evrope, v Evropsko skupnost in druge povezave držav;
– spoštuje načela mednarodnega prava in v skladu s pravnim nasledstvom določbe mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila SFR Jugoslavija in se nanašajo na ozemlje Republike Slovenije;
* določbe ustavnega zakona, da Vlada Republike Slovenije predloži Skupščini Republike Slovenije pregled mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo, na podlagi katerega Skupščina Republike Slovenije sprejema akt o notifikaciji teh mednarodnih pogodb;
* dejstva, da je Republiko Slovenijo priznala večja skupina držav,
Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da je Republika Slovenija pravna naslednica naslednjih mednarodnih sporazumov, katerih članica je bila bivša SFR Jugoslavija:
A. Konvencije Sveta Evrope:
1. Evropska konvencija o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo dostop na visokošolske ustanove, podpisana 1953, (št. 15), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 3/77,
2. Dodatni protokol k Evropski konvenciji o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo dostop na visokošolske ustanove, 1964, (št. 49), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 3/77,
3. Evropska konvencija o priznavanju dob visokošolskega študija, 1956 (št. 21), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 3/77,
4. Evropska konvencija o akademskem priznavanju univerzitetnih kvalifikacij, 1959, (št. 32), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 3/77,
5. Evropska kulturna konvencija, 1954, (št. 18), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 4/87,
6. Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine, 1969, (št. 66), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 9/90,
7. Konvencija o izdelavi evropske farmakopeje, 1964, (št. 50), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 2/91,
8. Evropski sporazum o podaljšanju štipendiranja študentov, ki študirajo v tujini, 1969 (št. 69), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 12/90,
9. Evropska konvencija za zaščito živali v vzrejne namene, 1976 (št. 87), SFRJ ratificirala 1990, objavljena v Uradnem listu RS, Mednarodne pogodbe, št. 14/92,
10. Evropska konvencija za zaščito živali za zakol, 1979, (št. 102), SFRJ ratificirala 1990, objavljena v Uradnem listu RS, Mednarodne pogodbe, št. 14/92,
11. Konvencija o odgovornosti hotelirjev za premoženje njihovih gostov, 1962 (št. 41), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 2/91,
12. Evropska konvencija o mednarodnih posledicah odvzema pravice do vožnje motornega vozila, 1976, (št. 88), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 4/91,
13. Evropska konvencija o nadzorstvu nad pogojno obsojenimi ali pogojno oproščenimi osebami, 1964, (št. 51), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 4/91,
14. Konvencija o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva, 1985, (št. 121), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 4/91,
15. Evropska konvencija o nasilju in nedostojnem obnašanju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah, 1985, (št. 120), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 9/90,
16. Evropska konvencija proti dopingu v športu, 1989, (št. 135), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 4/91;
B. Ženevske konvencije iz leta 1949 in Dodatna protokola k Ženevskim konvencijam o zaščiti žrtev spopadov:
1. Ženevska konvencija o izboljšanju usode ranjenih in bolnih pripadnikov oboroženih sil na bojišču, 12. 8. 1949,
2. Ženevska konvencija o izboljšanju usode ranjenih in bolnih pripadnikov oboroženih sil na morju, 12. 8. 1949,
3. Ženevska konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki, 12. 8. 1949,
4. Ženevska konvencija o zaščiti civilnih oseb v času vojne, 12. 8. 1949, objavljene v Uradnem listu Prezidijuma Ljudske Skupščine FLRJ, št. 6/50 in 24/50;
5. Dodatni protokol k Ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov (Protokol I), 8. 6. 1977, objavljen v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 16/78;
6. Dodatni protokol k Ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti žrtev oboroženih spopadov, ki nimajo mednarodnega značaja (Protokol II), 8. 6. 1977, objavljen v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 16/78;
Skupščina Republike Slovenije daje naslednjo izjavo: »Slovenija priznava v skladu z drugim odstavkom 90. člena Dodatnega protokola k Ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov (Protokol I) pristojnost Mednarodne komisije za ugotavljanje dejstev, da raziskuje sporočila, v katerih posamezna država članica trdi, da druga država članica krši določbe Konvencij in tega Protokola.«
C. Mednarodni sporazumi o kontroli oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (vlada ZDA, Velike Britanije in ZSSR – sedaj Ruske Federacije):
1. Pogodba o prepovedi poskusov z jedrskim orožjem v atmosferi, v nadzračnem prostoru in pod vodo, podpisana v Moskvi, 5. 8. 1963, objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 11/63,
2. Sporazum o neširjenju jedrskega orožja, podpisan v Londonu, Moskvi in Washingtonu, 1. 7. 1968, objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 10/70,
3. Pogodba o prepovedi postavljanja jedrskega in drugega orožja za masovno uničevanje na morsko dno in njegovo podzemlje, podpisana v Londonu, Moskvi in Washingtonu, 11. 2. 1971, objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 33/73,
4. Konvencija o prepovedi izpopolnjevanja, proizvodnje in skladiščenja bakteriološkega (biološkega) in strupenega orožja in o njihovem uničenju, podpisana v Londonu, Moskvi in Washingtonu, 10. 4. 1972, objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 43/74.
Republika Slovenija sprejema mednarodne pogodbe navedene v tem aktu brez pridržkov.
Ta akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-07/92-3/1 200-10/92-2/1
Ljubljana, dne 19. marca 1992.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti