Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

725. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto, stran 882.

Na podlagi 56. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto
1. V sklepu o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto (Uradni list RS, št. 17/91-I in 21/91-I) se v 1. točki besede "v znesku 5.000,00 SLT" nadomestijo z besedami "v tolarski protivrednosti 1.000,00 DEM".
2. Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi: "Domače in tuje banke smejo vnesti v Slovenijo zneske tolarske gotovine, ki so večji od zneska, navedenega v 1. točki tega sklepa, pod pogojem, da za vsak posamičen vnos pridobijo predhodno pisno dovoljenje Banke Slovenije."
3. 2., 3. in 4. točka sklepa postanejo 3., 4. in 5. točka.
4. V dosedanji 5. točki, ki postane 6. točka, se črta drugi odstavek.
5. 6. točka sklepa postane 7. točka.
6. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. marca 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti