Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

724. Sklep o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve, stran 881.

Na podlagi 31., 32., 34. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve
1. Banke obračunavajo, izločajo in uporabljajo obvezno rezervo pri Banki Slovenije v višini, na način in v rokih, ki so določeni s tem sklepom.
2. Banke obračunavajo obvezno rezervo:
1) v višini 12,5% od vpoglednih depozitov in depozitov vezanih do 30 dni
2) v višini 3% od depozitov, vezanih od 31 dni do enega leta
3) v višini 0,5% od depozitov, vezanih nad eno leto.
Kot depoziti se štejejo vpogledni depoziti, vezani depoziti, sredstva na odpoklic in sredstva z odpovednim rokom, sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev, sredstva pridobljena s krediti od pravnih oseb in prebivalstva in druga sredstva:
3. Obveznost izločanja obvezne rezerve po tem sklepu izračunajo banke iz povprečja dnevnih knjigovodskih stanj depozitov iz 2. točke tega sklepa z uporabo predpisanih odstotkov v obdobju od 22. dne v prejšnjem mesecu do 21. dne v tekočem mesecu.
4. Obveznost iz 3. točke tega sklepa izpolnijo banke tako, da je v povprečju znesek izločene obvezne rezerve na posebnem računu, sredstev na žiro računu in v blagajni banke, v obdobju od prvega do zadnjega delovnega dne v mesecu, najmanj enak znesku obračunane obvezne rezerve v obdobju od 22. dne v prejšnjem mesecu do 21. dne v tekočem mesecu.
Povprečje izpolnitve obveznosti iz prvega odstavka te točke se računa za obdobje od prvega do zadnjega delovnega dne v mesecu in se izračuna tako, da se seštejejo dnevna stanja izločene obvezne rezerve na posebnem računu, sredstev na žiro računu in v blagajni banke za vsak delovni dan v tem obdobju, dobljeni seštevek pa se deli s številom delovnih dni v tem obdobju.
5. Sobota se po tem sklepu šteje za delovni dan.
6. Obvezno rezervo lahko izločajo banke pri Banki Slovenije s prenosom sredstev na poseben račun izločene obvezne rezerve bank pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet.
V izpolnjevanje obveznosti se všteva tudi povprečno stanje sredstev na žiro računu in v blagajni banke v obdobju, za katero velja obveznost oziroma izpolnitev obveznosti.
7. Izločeno obvezno rezervo lahko banke uporabljajo za zagotavljanje svoje dnevne likvidnosti. Banke uporabljajo sredstva obvezne rezerve za zagotavljanje svoje dnevne likvidnosti s prenosom teh sredstev na svoj žiro račun.
8. Poročilo o obračunu obvezne rezerve na način, določen v 3. točki in poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz 4. točke tega sklepa sestavijo banke na obrazcu, ki ga predpiše Banka Slovenije.
Poročilo o obračunu obvezne rezerve in poročilo o izpolnjevanju obveznosti predložijo banke na predpisanem obrazcu Banki Slovenije najkasneje tretji delovni dan v naslednjem mesecu.
9. Prvo poročilo o obračunu obvezne rezerve in poročilo o izpolnjevanju obveznosti po tem sklepu sestavijo banke za mesec april 1992 in predložijo Banki Slovenije do 6. 5. 1992.
10. Hranilnice iz 63. člena zakona o bankah in hranilnicah obračunavajo in izločajo obvezno rezervo na način, določen s tem sklepom, od 1. julija 1992.
11. Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve bank (Uradni list RS, št. 30/91).
12. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 1992.
Št. DP 4/92
Ljubljana, dne 18. marca 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti