Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

720. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev za 1991. leto in prvo trimesečje 1992. leta, stran 877.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev za 1991. leto in prvo trimesečje 1992. leta
Razglaša se zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev za 1991. leto in za prva dva meseca 1992. leta, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji družbenopolitičnega zbora dne 4. marca 1992, na seji zbora občin dne 19. marca 1992 in na seji zbora združenega dela dne 5. marca 1992.
Št. 0100-57/92
Ljubljana, dne 19. marca 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah in dopolnitvah zakona o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev za 1991. leto in prvo trimesečje 1992. leta
1. člen
V zakonu o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev za 1991. leto in prvo trimesečje 1992. leta (Uradni list RS, št. 48/90 in 26/91) se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev za 1991. leto in za prva dva meseca 1992. leta.«
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se besedi »prvo trimesečje« nadomestita z besedami »prva dva meseca«:
3. člen
V 3.a členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Pravne osebe iz prvega odstavka lahko od izplačil osebnih dohodkov za mesec januar 1992 dalje izplačujejo osebne dohodke v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona.
Osebni dohodki za mesec januar in nadaljnje mesece se lahko povečajo za mesečno dovoljeno rast osebnih dohodkov glede na ugotovljeno rast življenjskih stroškov v predhodnem mesecu.«
4. člen
9. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Dejansko izplačana najvišja mesečna akontacija osebnega dohodka za polni delovni čas v pravni osebi ne sme preseči 10-kratnega zneska zajamčenega osebnega dohodka, določenega z odlokom Vlade Republike Slovenije.«
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/90-1/19
Ljubljana, dne 19. marca 1992.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti