Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

718. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1992 na območju občine Tržič, stran 876.

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) in 178. člena statuta občine Tržič (Uradni vestnik Gorenjske, št. 17/83, 22/85 in 9/88) je Izvršni svet Skupščine občine Tržič na 40. seji dne 25. 2. 1992 sprejel
ODREDBO
o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1992 na območju občine Tržič
1. člen
S to odredbo odreja izvršni svet ukrepe za zatiranje in preprečevanje kužnih bolezni na območju občine Tržič. Odrejene ukrepe izvaja Živinorejsko veterinarski zavode Gorenjske Kranj.
2. člen
Proti šumečemu prisadu morajo biti cepljena goveda in ovce na planini Šija. Seznam živine, ki gre na pašo, izda GKZ, TZO Tržič ter ga dostavi do 15. aprila 1992 veterinarski inšpekciji. Cepljenje je treba izvršiti vsaj 20 dni pred odgonom na pašo.
3. člen
Preventivno cepljenje psov proti steklini mora biti opravljeno od 1. 2. 1992 do 15. 4. 1992. Zaščitno cepljenje mladih psov proti steklini je treba opraviti takoj po dopolnitvi štirih mesecev starosti. Domače živali, ki se pasejo brez nadzorstva, je potrebno cepiti proti steklini na tistih območjih, kjer obstoji nevarnost okužbe. Območje določi veterinarska inšpekcija.
4. člen
Gospodarstva, ki imajo 10 ali več plemenskih- svinj oziroma najmanj 50 pitancev, morajo obvezno opraviti cepljenje proti svinjski kugi. Za prašiče, katere hranijo s pomijami, morajo stroške cepljenja plačati lastniki sami.
Predpisano cepivo je sev K-lapiniziranega virusa.
5. člen
V letu 1992 je treba nadaljevati z IX. stopnjo splošno tuberkulinizacijo govedi. Do konca leta 1992 je potrebno tuberkulinižirati 50% plemenskih krav v občini.
6. člen
Glede na brucelozo je treba preiskati enkrat letno z mlečno prstanastim preizkusom krave v hlevih individualnih proizvajalcev.
7. člen
Plemenjake v prirodnem pripustu je treba enkrat letno preiskati na mehurčasti izpuščaj pri govedu (IBR/ IPV).
8. člen
Na kužno malokrvnost kopitarjev je treba preiskati vse plemenske žrebce na območju občine. Preiskavo opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
9. člen
Čebelje družine vzrejevalcev matic ter čebelje družine plemenilnih postaj je treba preiskati na hudo gnilobo čebelje zalege, nosemavost, pršičavost in varoozo. Vzorce je treba dostaviti v pregled od 31. marca 1992, preiskave pa morajo biti opravljene do 30. aprila 1992. Preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
10. člen
Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske v Kranju mora pošiljati vzorce kože s prsnega predela v velikosti 10x20cm od 20% odstreljenih gamsov. Pri gamsih, sumljivih na garjavost, je potrebno odvzeti del kože z roba spremenjenega mesta.
11. člen
Stroški odrejenih ukrepov v smislu 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) morajo biti pokriti iz sredstev posebnega računa za zdravstveno varstvo živali proračuna občine.
12. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-02/92-6
Tržič, dne 25. februarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Tržič
Frančišek Meglič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti