Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

716. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območja KS Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri Grobelnem, Vinski vrh, Mestinje, Sladka gora, Kostrivnica, Rogaška Slatina, Stojno selo, Donačka gora, Rogatec, Dobovec, Kristan vrh, Pristava, Zibika, Tinsko, Podčetrtek, Virštanj, Zagorje, Lesično, Buče, Kozje, Polje ob Sotli, Bistrica ob Sotli, Osredek in Podsreda., stran 875.

Na podlagi 37. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) in 240. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 5/75, 10/75, 3/78, 6/82, 21/83 in 5/86) je Izvršni svet Skupščine občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 17. 3. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območja KS Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri
Grobelnem, Vinski vrh, Mestinje, Sladka gora, Kostrivnica, Rogaška Slatina, Stojno selo, Donačka gora, Rogatec, Dobovec, Kristan vrh, Pristava, Zibika, Tinsko, Podčetrtek, Virštanj, Zagorje, Lesično, Buče, Kozje, Polje ob Sotli, Bistrica ob Sotli, Osredek in Podsreda
I
Na javni vpogled se za 30 dni od dneva objave tega sklepa razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za zgoraj navedena območja.
II
Osnutek prostorskih ureditvenih pogojev je izdelal Razvojni center Celje – Planiranje d.o.o. Celje pod št. 043/91 januarja 1992 in obsega osnutek odloka in kartno gradivo.
III
Osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za zgoraj navedena območja je razgrnjen na sedežu občine Šmarje pri Jelšah – Sekretariat za gospodarstvo in urejanje prostora soba št. 58.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasnih deskah krajevnih skupnosti.
Št. 004-3/92-2
Šmarje pri Jelšah, dne 17. marca 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Šmarje pri Jelšah
Marjan Aralica l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti