Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

696. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju "Vintarjevec", stran 853.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 in Uradni list RS, št. 5/91), navodila o uveljavljanju finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi (Uradni list RS, št. 21/91), statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83 in 16/87) in odloka o volitvah v zbore Skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Litija na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 20. 2. 1992 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju »Vintarjevec«
1. člen
S tem odlokom se na predlog M-Kmetijske zadruge Litija uvede agromelioracijski postopek za izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih na območju naslednjih katastrskih občin: k.o. Vintarjevec in k.o. Šmartno. Seznam parcel po posameznih katastrskih občinah in lastnikih je v projektu.
2. člen
Agromelioracijsko območje Vintarjevec obsega 133 ha kmetijskih zemljišč. Razdeljeno je na dve področji: področje vasi Vintarjevec in Podroje (velikost 117 ha) in področje Slatna (velikost 16 ha). Meje območja so vrisane v preglednih katastrskih načrtih v merilu 1: 5000, ki so sestavni del projekta. Projekt je na vpogled pri Oddelku za urejanje prostora občine Litija, Jerebova ulica 14.
3. člen
Kmetijska zemljišča na agromelioracijskem območju so z dolgoročnim planom občine Litija za obdobje 1986-2000 trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo.
4. člen
Agromelioracijski ukrepi obsegajo: preddela (čiščenje zarasti, izkop panjev), zasip depresij, planiranje, odstranjevanje kamenja, ureditev poljskih poti in cest, založno gnojenje in apnenje v skladu z gnojilnim načrtom in urejanje vodnega režima v tleh (morebitne manjše hidroureditve).
5. člen
Investitor agromelioracijskih del je Mercator – Kmetijska zadruga Litija. Investitor zagotovi sredstva za izvedbo agromelioracije od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije v višini 90% predračunske vrednosti projekta v obliki nepovratnih sredstev, 10% pa je udeležba lastnikov oziroma uporabnikov kmetijskih zemljišč.
6. člen
Investitor mora za izvedbo agromelioracije pridobiti lokacijsko dovoljenje.
7. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem Območju so dolžni izvesti agromelioracijska dela v skladu z investicijskim programom in ureditvenim načrtom agromelioracije.
V primeru, da lastniki kmetijskih zemljišč agromelioracijskih del ne opravijo v roku, določenim v projektu, odredi občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, v skladu z 113. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika zemljišča.
8. člen
Kultura in način rabe agromelioriranih zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedbi agromelioracijskih del. Lastniki oziroma uporabniki zemljišč najmanj deset let po končani agromelioraciji ne smejo spremeniti namembnost kmetijskih zemljišč vključenih v predmetno agromelioracijo in so dolžni ta zemljišča obdelovati kot dobri, gospodarji.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-9/91
Litija, dne 20. februarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti