Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

693. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o dobavah in odjemu pitne vode na območju občine Kočevje, stran 852.

Na podlagi 5. in 12. člena zakona o komunalni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 8/82) in 19. člena statuta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 18/91) so zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor na svoji seji dne 24. februarja 1992 sprejeli
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o dobavah in odjemu pitne vode na območju občine Kočevje
1. člen
Odlok o dobavah in odjemu pitne vode na območju občine Kočevje. (Uradni list SRS, št. 9/82) se spremeni in dopolni tako, da se za 29. členom doda nov člen 29 a, ki se glasi:
Za združitev dveh javnih vodovodov v večji sistem ali prenos javnega vodovoda v upravljanje drugemu upravljalcu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, evidenco priključkov in hidrantov, odlok o zaščiti vodnega vira), ter evidenco osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem;
– vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani in žigosani skladno z določili drugega odstavka 15. člena;
– izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda, ki se predaja in stroški povezani š prevzemom;
– sprejet in ocenjen mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja;
– sanacija in avtomatizacija morata biti vključeni v plan razširjene reporodukcije individualnih komunalnih objektov in naprav obeh upravljalcev;
– določeni morajo biti pogoji in roki izpolnitve zahtev prevzemnika;
– določena mora biti enotna ali diferencirana cena, ki prevzemniku omogoča nemoteno upravljanje prevzetih naprav.
2. člen
Črtajo se zneski, ki določajo višino denarne kazni in sledi nov 32 a člen, ki glasi:
Našteti prekrški se kaznujejo v višini, ki jih določa zakon o prekrških.
3. člen
Druge določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-6/91-2/1
Kočevje, dne 25. januarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Kočevje
dr. Mihael Petrovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti