Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

689. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za Gasilski dom Zagrad-Pečovnik in za zapolnilno poslovnostanovanjsko gradnjo ob Ločnici, stran 849.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90) je sprejel Izvršni svet SO Celje na svoji seji dne 4. marca 1992
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za Gasilski dom Zagrad-Pečovnik in za zapolnimo poslovnostanovanjsko gradnjo ob Ločnici
I
Izvršni svet Skupščine občine Celje ugotavlja, da je osnutek zazidalnega načrta za Gasilski dom Zagrad -Pečovnik in za zapolnilno poslovnostanovanjsko gradnjo ob Ločnici, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o iz Celja pod št. proj. 088/91 v februarju 1992, pripravljen v skladu z dolgoročnim in srednjeročnim planom občine Celje in v skladu s predpisi o urejanju prostora in varstvu okolja, zato odreja njegovo javno razgrnitev.
II
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave tega sklepa. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko dajo vsi zainteresirani in prizadeti.
Javna razgrnitev se izvede v prostorih občinskega sekretariata za urejanje prostora in varstvo okolja, Trg svobode 9 v Celju in na sedežu Krajevne skupnosti Pod gradom.
V času javne razgrnitve organizira Krajevna skupnost Pod gradom ustrezno javno obravnavo. V ta namen se ji pošlje 1 izvod osnutka iz prejšnje točke, besedilo osnutka odloka in knjigo za vpisovanje pripomb.
III
Po poteku javne razgrnitve oblikuje Svet Krajevne skupnosti Pod gradom stališče do zadevnega osnutka, ki ga skupaj z evidentiranimi pisnimi pripombami in predlogi dostavi na občinski sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja, ki poskrbi za strokovno proučitev pripomb in jih nato skupaj z dopolnjenim in po potrebi popravljenim osnutkom predloži Izvršnemu svetu SO Celje.
IV
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/92
Celje, dne 11. marca 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
SO Celje
Mirko Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti