Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

680. Pravilnik o vodenju, vsebini in objavi kataloga zbirk podatkov, stran 828.

Na podlagi 14. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90 in 19/91) ter 272. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88) izdaja minister za znanost in tehnologijo
PRAVILNIK
o vodenju, vsebini in objavi kataloga zbirk podatkov
1. Splošna določba
1. člen
Za vzpostavitev in vodenje kataloga zbirk podatkov (v nadaljnjem besedilu: katalog) se s tem pravilnikom določajo:
– vsebina kataloga,
– oblika in način posredovanja podatkov, vsebovanih v katalogih podatkov, ki jih vodijo upravljalci zbirk osebnih podatkov,
– vsebina, način in obdobja objave kataloga.
2. Vsebina kataloga
2. člen
Katalog vsebuje podatke iz katalogov podatkov, ki jih vodijo upravljalci zbirk osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: upravljalci) v skladu s 13. členom zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90 in 19/91). Ti podatki so:
1. naziv zbirke osebnih podatkov,
2. podatki o upravljalcu,
3. kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vsebovani v zbirki,
4. vrste osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki.
Podatki iz prejšnjega odstavka imajo obliko zapisov z vsebino in obliko, ki. sta določeni v členu od 3 do 6 tega pravilnika.
3. člen
Zapis o nazivu zbirke osebnih podatkov vsebuje njen naziv, ki ga določa predpis ali ga določi upravljalec, če je bila zbirka podatkov vzpostavljena na podlagi pisnih privolitev posameznikov, na katere se podatki, vsebovani v zbirki, nanašajo.
4. člen
Zapis podatkov o upravljalcu vsebuje njegovo matično številko, ime in naslov.
Matična številka upravljalca je številka, pod katero se vodi v registru.
5. člen
Zapis kategorij posameznikov vsebuje generično oznako oseb, na katere se podatki nanašajo (npr. osebe s stalnim prebivališčem na območju občine, mladoletniki, ki so jim bili izrečeni vzgojni ukrepi, zavarovanci, osebe zaposlene v podjetju, ipd.).
6. člen
Zapis o vrstah osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki, vsebuje generično oznako posameznih vrst teh osebnih podatkov (npr. identifikacijski podatki, podatki o zdravstvenem stanju, podatki o premoženjskem stanju in davkih, ipd.).
3. Oblika in način posredovanja podatkov
7. člen
Upravljalci za vsako zbirko osebnih podatkov, ki jo vodijo, posredujejo zapise iz 3. do 6. člena tega pravilnika Ministrstvu za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Zapise posredujejo upravljalci na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika (Obr. KZP), lahko pa tudi na nosilcih podatkov, ki se uporabljajo pri avtomatski obdelavi podatkov.
8. člen
Če se podatki posredujejo na nosilcih podatkov, ki se uporabljajo pri avtomatski obdelavi podatkov, morajo biti upoštevane naslednje zahteve:
– podatki na disketah velikosti 5,25" (360 KB ali 1,2 MB) ali 3,5" (750 KB ali 1,44 MB) morajo biti zapisani v ASCII kodi (IBM ali kompatibilni PC-DOS), v datoteki OBRKZOP.001. Dolžina datoteke je odvisna od števila podatkov in usklajena z izgledom zapisa za magnetne medije;
– podatki na traku z gostoto zapisa 1600 bpi ali 6250 bpi morajo biti v kodi ASCII ali EBCDIC v skladu z izgledom zapisa, brez oznake NO LABEL, brez blokiranja, zaključek je označen z EOF. Razdalja od začetka traku do reflektorske oznake je najmanj 7m.
– podatki na kaseti kompatibilni s formatom enote IBM 3480 morajo biti v kodi ASCII ali EBCDIC v skladu z izgledom zapisa, brez oznake NO LABEL, brez blokiranja. Izgled zapisa iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka je naslednji:
-----------------------------------------------------------------------
zap. št.        naziv         mat. št. uprav.    ime
-----------------------------------------------------------------------
1           4           54           67
-----------------------------------------------------------------------
      naslov         kateg.        vrste
-----------------------------------------------------------------------
217          308          338          438
-----------------------------------------------------------------------
4. Objava kataloga
9. člen
Ministrstvo objavi katalog z vsebino, določeno v 2. členu tega pravilnika.
10. člen
Katalog se objavi v obliki publikacije, in sicer v mesecih aprilu, avgustu in decembru tekočega leta.
V mesecu aprilu se objavi celoten katalog, v mesecu avgustu in decembru pa se objavijo spremembe in dopolnitve njegove vsebine.
5. Prehodne in končne določbe
11. člen
Upravljalci zbirk posredujejo ministrstvu zapise podatkov skladno z določbami tega pravilnika najkasneje do 1. maja 1992.
12. člen
Ministrstvo prvič objavi celotni katalog v mesecu avgustu 1992.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3467/92
Ljubljana, dne 11. marca 1992.
Minister
za znanost in tehnologijo
prof. dr. Peter Tancig l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti