Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992

Kazalo

663. Odlok o tržnem redu v občini Slovenske Konjice, stran 794.

Na podlagi 35. člena zakona o blagovnem prometu (Uradni list RS, št. 21/77 in 29/86), 3., 5., in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90) ter 12. člena odloka o pristojnostih in delu Skupščine občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 1/90) je Skupščina občine Slovenske Konjice na seji DPZ, ZZD in ZKS dne 13. februarja 1992 sprejela
ODLOK
o tržnem redu v občini Slovenske Konjice
1. člen
Potrdi se tržni red v občini Slovenske Konjice, ki so ga sprejeli sveti Krajevne skupnosti Zreče, Loče in Vitanje ter Delavski svet Komunalnega podjetja Slovenske Konjice.
2. člen
Nadzor nad poslovanjem pri prometu blaga na trgu opravljajo tržna, sanitarna in komunalna inšpekcijska služba občine Slovenske Konjice.
3. člen
Z denarno kaznijo do 30.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki. krši tržni red v občini Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu TR) s tem, da
1. ne ureja, po potrebi ne razširja ali ne vzdržuje redno delovne naprave in pripomočke, ki jih ima v upravljanju (4. alinea 4. člena TR)
2. ne skrbi za red in čistočo na prodajnih prostorih (5. alinea 4. člena TR)
3. ne upošteva veterinarsko sanitarni red (6. alinea 4. člena TR).
Z denarno kaznijo od 500 do 2.500 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
4. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, zasebni pridelovalec in obrtnik, če
1. opravlja promet s kmetijskimi pridelki in drugimi proizvodi izven trga in tržnih mest. (6. člen TR)
2. ravna v nasprotju s I. odstavkom 11. člena TR.
Z denarno kaznijo do 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz I. odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
5. člen
Z denarno kaznijo do 5.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki
1. opravlja promet s kmetijskimi pridelki in drugimi proizvodi izven trga in tržnih mest (6. člen TR)
2. prodaja proizvode, ki ne ustrezajo zahtevam predpisov o kakovosti proizvodov in predpisov o higienski neoporečnosti proizvodov (I. odstavek 11. člena TR).
6. člen
Z denarno kaznijo v višini 2.500 tolarjev se kaznuje takoj na kraju samem pravna oseba, zasebni pridelovalec in obrtnik, če
1. cene proizvodov, ki so v prodaji, nima vidno označene (II. odstavek 11. člena TR)
2. med tržnim dnevom zvišuje cene, ne izstavi računa za prodano blago na zahtevo kupca, ter meri in tehta blago v enotah in merilih, ki niso predpisane ali ne ustrezajo tehničnim pogojem (II. odstavek 11. člena TR)
3. nima pri sebi dokumentacije o izvoru blaga, ki ga prodaja (IV. odstavek 11. člena TR)
4. nima pri sebi dokazila o lastni proizvodnji (V. odstavek 11. člena TR)
5. prodaja blago, katerega prodaja je na trgu in tržnih mestih prepovedana (12. člena TR).
Z denarno kaznijo v višini 2.500 tolarjev se kaznuje takoj na kraju samem tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek, naveden v I. odstavku tega člena.
7. člen
Z denarno kaznijo v višini 1.000 tolarjev se kaznuje takoj na kraju posameznik, če
1. cene proizvodov, ki so v prodaji, nima vidno označene (II. odstavek 11. člena TR)
2. med tržnim dnevom zvišuje cene, ne izstavi računa za prodano blago na zahtevo kupca, ter meri in tehta blago v enotah in merilih, ki niso predpisane ali ne ustrezajo tehničnim pogojem (II. odstavek 11. člena TR)
3. nima pri sebi dokumentacije o izvoru blaga, ki ga prodaja (IV. odstavek 11. člena TR)
4. nima pri sebi dokazila o lastni proizvodnji (V. odstavek 11. člena TR)
5. prodaja blago, katerega prodaja je na trgu in tržnih mestih prepovedana (12. člen TR).
8. člen
Ta odlok ter tržni red začneta veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 301-1/92-1
Slovenske Konjice, dne 13. februarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Jože Baraga l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti