Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992

Kazalo

658. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Mozirje, stran 791.

Na podlagi 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) in 188. člena statuta občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 20/79) je Izvršni svet Skupščine občine Mozirje na seji dne 27. 2. 1992 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Mozirje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Da se odkrijejo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, mora Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje, poslovna enota Mozirje (v nadaljnjem besedilu: veterinarska postaja), opraviti v letu 1992 ukrepe zaradi odkrivanja in preprečevanja kužnih bolezni.
Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. člen
Veterinarska postaja mora pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. O opravljenem delu morajo poročati na predpisanih obrazcih.
3. člen
Preventivne vakcinacije se morajo opraviti tolikokrat, kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani po programu, ki ga določi Republiška veterinarska uprava.
4. člen
Veterinarska postaja mora voditi evidenco o datumu vakcinacije, oziroma preiskave, imenu in bivališču imetnika živali, opisu živali, proizvajalcu, serijski in kontrolni številki vakcine, ter rezultatu vakcinacije in preiskave.
Veterinarska postaja mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati občinski organ veterinarske inšpekcije Mozirje o vseh nezaželenih stranskih pojavih in morebitni nezanesljivi imunosti.
5. člen
Stroški sistematičnega ugotavljanja kužnih bolezni in vakcinacij živali po tej odredbi, bremenijo posebni račun za zdravstveno varstvo živali proračuna občine Mozirje, razen za preiskave in vakcinacije, za katere je izrecno navedeno, da stroški bremenijo lastnika živali.
II. PREVENTIVNI UKREPI
6. člen
Splošna vakcinacija psov proti steklini, mora biti opravljena do 15. 4. 1992. Mladi psi morajo biti vakcinirani proti steklini takoj, ko dopolnijo štiri mesece starosti.
V občini je treba vakcinirati proti steklini vse živali, ki se pasejo. Do konca meseca marca 1992 morajo lastniki živali, ki pasejo, vse pašne živali prijaviti na veterinarski postaji.
Vakcinacije iz prvega in drugega odstavka tega člena opravi veterinarska ostaja z inaktivirano (mrtvo) vakcino, na stroške imetnika živali.
Vakcinacijo lisic proti steklini, mora opraviti veterinarska postaja in lovske organizacije občine Mozirje v roku, ki ga določi Republiška veterinarska uprava, z vakcino, ki jo odobri Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
7. člen
Vakcinacijo kokoši in brojlerjev proti atipični kokošji kugi, je treba opraviti v perutninskem obratu Mercator – ZKZ Mozirje in pri vseh rejcih kooperantih (farmska reja) Mercator – ZKZ Mozirje.
Vakcinacija iz prejšnjega odstavka se opravi z živo ali mrtvo vakcino, po programu imunoprofilakse (obvezno strokovno navodilu RVU, št. 322/a-126/82 z dne 11. 3. 1982).
Vakcinacijo opravi veterinarska postaja Mozirje. Vakcinacija se opravi na način, ki ga za posamezno vakcinacijo določi proizvajalec.
8. člen
Proti Marekovi bolezni, infekcioznemu bronhitisu in Gumboro bolezni, je treba vakcinirati proizvodno jato Mercator – ZKZ Mozirje.
Pri pojavu Marekove bolezni, se mora prve primere potrditi s histološko preiskavo.
Vakcinacijo opravi veterinarska postaja, preiskave Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
9. člen
Proti prašičji kugi je treba vakcinirati tudi vse prašiče rejcev, ki jih hranijo s pomijami in odpadki iz obratov družbenih prehran in gostinskih lokalov.
Odpadke gospodinjstev je potrebno pred krmljenjem prašičev prekuhati.
Stroški vakcinacije prašičev, ki se hranijo s pomijami in odpadki iz obratov družbenih prehran in gostinskih lokalov, bremenijo lastnike živali. Vakcinacijo proti prašičji kugi opravi veterinarska postaja s sevom K lapiniziranega virusa.
10. člen
Tuberkulinizirati je treba 50% vseh krav in brejih telic (IX. tuberkulinizacija).
Tuberkulinizacijo opravi Veterinarska postaja.
11. člen
Na brucelozo je potrebno preiskati enkrat letno krave v hlevih individualnih proizvajalcev z mlečno prstanastim preizkusom. Ob sumljivi ali pozitivni reakciji je treba odvzeti živalim kri in opraviti serološki pregled.
Dvakrat letno je treba klinično in serološko pregledati vse ovne na infekcijo z Brucello ovis.
Klinične preglede, ter odvzem vzorcev mleka in krvi opravi veterinarska postaja, preiskave mleka Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje in preiskave krvi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
12. člen
Bike plemenjake v naravnem pripustu, je treba enkrat letno preiskati na:
– IBR/IPV (mehurčasti izpuščaj pri govedu),
– vibriozo (infekcija s Campylobachter foetus),
– leptospirozo,
– trihomoniozo,
– levkozo,
– opraviti bakteriološki pregled semena na onesnaženost z ubikvitarnimi bakterijami,
– opraviti koprološke preiskave.
Enkrat letno je treba preiskati na IBR/IPV tudi reje bikovskih mater sivorjave pasme in krave na območjih naravnega pripusta v Florjanu.
Vzorce odvzame veterinarska postaja, preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
13. člen
Na kužno malokrvnost kopitarjev je treba preiskati žrebce plemenjake. Vzorce krvi odvzame in opravi preiskave Veterinarska fakulteta v Ljubljani, ob rednih pregledih.
14. člen
Na trihinelozo (trichinella spiralis), mora biti pregledano meso prašičev v javni potrošnji in tudi meso prašičev, ki je namenjeno za domačo uporabo, če živali izvirajo iz krajev z nejasno epizootiološko situacijo. O zakolu prašiča na domu, katerega meso je namenjeno za javno potrošnjo na turističnih kmetijah, v gostinskih obratih, ali družbenih prehranah in v primeru, da je prašič iz krajev z nejasno epizootiološko situacijo, mora lastnik te živali, obvestiti veterinarsko postajo.
Veterinarska postaja je dolžna opraviti veterinarsko sanitarni pregled, vključno z odvzemom vzorca za pregled na trihinelozo in trihinoskopski pregled.
Pregled opravi na stroške lastnika.
15. člen
Proti hemoragični bolezni kuncev je treba vakcinirati vse plemenske živali – kunce v občini Mozirje.
Vakcinacijo opravi veterinarska postaja na stroške lastnikov živali.
16. člen
Na vrtoglavost postrvi je treba v ribogojnicah pregledati enkrat letno postrvi, ki se vlagajo, prodajo ali prenašajo.
Vzorci mladic morajo biti poslani v preiskavo od 1. junija do 31. decembra 1992.
Na virusno hemoragično septikemijo postrvi je treba preiskati plemenske jate postrvi do 15. februarja 1992.
Vzorce rib za preiskavo odvzame veterinarska postaja, preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
17. člen
Na garje je treba preiskati 20% odstreljenih gamsov v občini in vse, za katere se sumi, da so okuženi z garjami.
Za preiskavo vzame lovski preglednik ali veterinar vzorec kože s prsnega predela, velikosti 10 x 20 cm, v primeru, da je koža spremenjena, del kože z roba spremenjenega mesta.
Lovske družine dostavijo vzorce kož veterinarski postaji in ta poskrbi, da se vzorci preiščejo na Veterinarski fakulteti v Ljubljani.
18. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-23/92-03
Mozirje, dne 27. februarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Mozirje
Alfred Božič, mag. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti