Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992

Kazalo

657. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Črenšovci-naselja Črenšovci, Trnje in Žižki, stran 790.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85 in 63. člena statuta KS Črenšovci je Svet Krajevne skupnosti Črenšovci na svoji seji dne 5. marca 1992 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Črenšovci- naselja Črenšovci, Trnje in Žižki
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Črenšovci-naselje Črenšovci, Trnje in Žižki se na podlagi odločitve občanov in delovnih ljudi na referendumu 1. marca 1992 uvede samoprispevek v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje 5 let in sicer od 1. 4. 1992 do 31. 3. 1997.
3. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom bodo uporabljena za:
a) skupni program KS
– soudeležba KS pri gradnji večnamenskega prostora – telovadnice pri Osnovni šoli Črenšovci – 15% vrednosti investicije ali 6,000.000 SLT.
b) Vaški programi:
Črenšovci: urejanje poljskih poti, popravilo vaškega asfalta, odvodnjavanje vaških jarkov, pločnik ulice Juša Kramarja, ulična razsvetljava pri mrliški vežici in novih naselij.
Trnje: asfaltne prevleke, ulična razsvetljava, zavoz poljskih poti, ureditev mostu na potoku Črnec, ureditev pokopališča in prizidek k mrliški veži in sanacija vodovoda.
Žižki: vzdrževanje vaških ulic – nove asfaltne prevleke, sanacija vodovodnega omrežja in črpališča, vzdrževanje poljskih poti z navozom gramoza, čiščenje obcestnih jarkov, vzdrževanje pokopališča in ureditev, vzdrževanje vaškega doma in oprema, gradnja mrliške vežice.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Črenšovci -naselje Črenšovci, Trnje in Žižki in to v višini:
2% od OD iz delovnega razmerja
7% od višine katastrskega dohodka od kmetijstva
2% od neto zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost
1% od pokojnin 100 DEM letno v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke veljavnosti na dan 24. 12. vsako leto.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
Svet krajevne skupnosti lahko sredstva, ki so začasno prosta, vroči pri Ljubljanski banki za določen čas.
7. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 12,500.000 SLT.
8. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 3. člena tega sklepa, zbrala pa se bodo na zbirnem računu KS Črenšovci št. 51920-842-021-8696.
9. člen
Samoprispevek od OD se obračunava ob vsakem izplačilu, od dohodka iz kmetijstva, obrtne dejavnosti in druge gospodarske in negospodarske dejavnosti ter intelektualnih storitev obračunava in odteguje pristojni občinski organ, od zaposlenih v tujini pa Svet KS.
10. člen
Nadzor nad dotokom sredstev, njihovo uporabo ter izvajanjem del opravlja Svet Krajevne skupnosti Črenšovci, ki najmanj enkrat letno poroča zborom delovnih ljudi in občanov.
11. člen
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 1992.
Črenšovci, dne 6. marca 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Črenšovci
Jože Ferenčak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti