Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992

Kazalo

655. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Lendava, stran 788.

Na podlagi 3. točke 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) in 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) ter 316. člena statuta občine Lendava (Uradne objave, št. 37/81) je Izvršni svet Skupščine občine Lendava na seji dne 28. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Da se odkrijejo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, morajo pooblaščene veterinarske organizacije sprejeti v letu 1992 ukrepe zaradi odkrivanja in preprečevanja kužnih bolezni.
Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. člen
Preventivne ukrepe iz te odredbe bo v letu 1992 opravljal Oddelek za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni (Oddelek za epizootiologijo) Veterinarskega zavoda Murska Sobota, enota Lendava, razen v kooperacijskih rejah brojlerjev ABC Pomurka »Agromerkur«, kjer bo iste opravljala obratna veterinarska ambulanta.
Pred začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe mora Veterinarski zavod M. Sobota, enota Lendava in Obratna ambulanta Agromerkur o tem obvestiti organ veterinarske inšpekcije pri Upravi za inšpekcijske službe občin G. Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, enota Lendava, o opravljenem delu pa morata poročati na predpisanih obrazcih.
3. člen
Preventivna cepljenja se morajo opraviti tolikokrat, kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene. Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani po programu, ki ga določi Republiška veterinarska uprava.
4. člen
Veterinarski zavod Murska Sobota, enota Lendava in Obratna veterinarska ambulanta, ki opravljata preventivna cepljenja ali diagnostične preiskave, morata voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, o imenu in bivališču imetnika živali, o opisu živali, o proizvajalcu, o serijski in kontrolni številki cepiva ter rezultatih cepljenja in preiskave.
Veterinarski zavod Murska Sobota, enota Lendava in obratna ambulanta iz prejšnjega odstavka morata spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in o tem obvestiti občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, o vseh nezaželenih stranskih pojavih in o pojavih, ki kažejo na eventualno nezanesljivo imunost.
II. PREVENTIVNI UKREPI
5. člen
Splošno preventivno cepljenje psov proti steklini se mora opraviti od 1. 2. do 15. 4. 1992.
Zaščitno cepljenje mladih psov proti steklini se mora opraviti takoj, ko dopolnijo štiri mesece starosti.
Psi, ki se uporabljajo za lov, morajo biti dvakrat na leto zaščitno cepljeni proti steklini.
Proti steklini je potrebno cepiti tudi vse živali, ki se pasejo.
Ob cepljenju psov proti steklini se mora opraviti zdravljenje psov proti trakuljavosti (dehelmintizacija), stroški zdravljenja bremenijo lastnike psov.
6. člen
Preventivno cepljenje kokoši, piščancev, brojlerjev in japonskih prepelic proti atipični kokošji kugi se mora opraviti:
– v perutninski farmi Dobrovnik, last ABC Pomurka, Agromerkur,
– v obratih individualnih proizvajalcev, ki proizvajajo v kooperaciji za Agromerkur Murska Sobota v sledečih naseljih: Pince Marof, Benica, Petišovci, Trnje, Dol. Bistrica, Dobrovnik, Kobilje, Turnišče,
– v naseljih: Benica, Dol. Bistrica, Dobrovnik, Čentiba, Genterovci, Gor. Lakoš, Kobilje, Trnje, Turnišče, Žižki in Radmožanci.
Cepljenje iz prejšnjega odstavka se opravi z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse (obvezno navodilo Republiške veterinarske uprave, št. 322/A-026 z dne 11. 3. 1982).
Cepljenje določeno s tem členom opravita:
Veterinarski zavod Murska Sobota, enota Lendava v zgoraj navedenih naseljih in v obratih individualnih proizvajalcev, kjer pomeni reja perutnine pomembnejšo gospodarsko dejavnost.
Cepljenje se opravi na način, ki ga za posamezno vakcino določi proizvajalec.
7. člen
Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti prašiče v gospodarstvih, ki imajo deset in več plemenskih svinj oziroma najmanj petdeset pitancev.
Proti tej bolezni je treba preventivno cepiti tudi prašiče, ki se hranijo s pomijami ali odpadki živalskega izvora, ne glede na njihovo število v gospodarstvu. To cepljenje se opravi na stroške lastnika. Cepljenje iz prejšnjega odstavka se opravi s serom K – lapiniziranega virusa.
8. člen
Veterinarski zavod Murska Sobota, enota Lendava mora tuberkulinizirati 50% (IX. splošna tuberkulinizacija) vseh krav in brejih telic na območju občine Lendava (Mala Polana, Velika Polana, Strehovci, Žitkovci, Genterovci, Kot, Kamovci, Radmožanci, G. Bistrica, Črenšovci, Gomilice, Petišovci).
Tuberkulinizacija se mora programirati tako, da bo vsako trimesečje opravljeno vsaj 25% predvidene akcije za leto 1992.
Tuberkulinizirati je treba vse plemenske merjasce in plemenice v reji na kmetijah in selekcijo prašičev.
Tuberkulinizacijo opravi Veterinarski zavod M. Sobota, enota Lendava.
9. člen
Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno:
– krave v zasebni reji z mlečno prstanastim preizkusom; v primeru sumljive ali pozitivne reakcije je potrebno odvzeti kri živali za pregled,
– 20% plemenskih živali na kmetijah za selekcijo prašičev. Vzorec krvi odvzame Veterinarski zavod M. Sobota, enota Lendava, laboratorijske preiskave krvi pa opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
10. člen
Na bolezen Aujeszkega in TGE je treba preiskati 10% vzorcev krvi plemenskim prašičem na kmetijah za selekcijo prašičev.
11. člen
Čebelje družine, ki se bodo prevažale na pašo je treba preiskati na hudo gnilobo čebelje zalege, nosemavost in varoozo.
Vzorce čebel je treba odvzeti do 31. marca 1992, iste odvzamejo delavci Oddelka za epizootiologijo Veterinarskega zavoda Murska Sobota, enota Lendava ali pa pooblaščeni čebelarski preglednik. Preiskave morajo biti opravljene do 30. 4. 1992.
12. člen
Proti miksomatozi in hemoragični bolezni je treba vakcinirati vse plemenske kunce ter živali, ki se odpremljajo na razstave, ocenjevanja in podobno. Stroški bremenijo imetnike živali.
13. člen
Kršenje določil te odredbe se kaznuje po kazenskih določilih zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list RS, št. 37/85).
14. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-3/92-9
Lendava, dne 20. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Lendava
Alojz Jerebic, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti