Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1992 z dne 13. 3. 1992

Kazalo

653. Odredba o preventivnih cepljenjih ter diagnostičnih in drugih preiskavah v letu 1992, stran 786.

Na podlagi 3. odstavka 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 2. odstavka 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) in 244. člena statuta občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 25/82) je Izvršni svet Skupščine občine Kranj na 77. seji dne 19. 2. 1992 sprejel
ODREDBO
o preventivnih cepljenjih ter diagnostičnih in drugih preiskavah v letu 1992
1. člen
Preventivna cepljenja ter diagnostične in druge preiskave na območju občine Kranj se v letu 1992 opravijo po določbah odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) – v nadaljnjem besedilu: republiška odredba – ter po določbah te odredbe.
2. člen
Proti vraničnemu prisadu se cepijo kopitarji, govedo in ovce v vaseh Zalog pri Cerkljah, Lahovče in Vopovlje, in sicer pri naslednjih lastnikih:
1. Bergant Marija, Zalog 52
2. Bohinc Jože, Zalog 49
3. Gašperlin Edi, Zalog 17
4. Humar Marija, Zalog 46
5. Ipavec Jože, Zalog 61
6. Kimovec Ana, Zalog 38
7. Kvas Ivan, Zalog 43
8. Kvas Jože, Zalog 42
9. Lončar Avgust, Zalog 35
10. Močnik Cilka, Zalog 11
11. Plevel Lovro, Zalog 89
12. Štern Janez, Zalog 41
13. Vidmar Damjan, Zalog 32
14. Lipar Ludvik, Lahovče 12
15. Škrjanc Slavko, Lahovče 13
16. Vrhovnik Lovrenc, Lahovče 24
17. Zorman Stane, Lahovče 17
18. Urh Marjan, Vopovlje 12
Cepljenje se opravi do 30. aprila 1992.
3. člen
Proti šumečemu prisadu se mora preventivno cepiti goveda in ovce, ki se odpravljajo na planinsko pašo na planini Robci in Šija.
Seznam živine, ki gre na pašo, pripravita Gorenjska kmetijska zadruga TZO Naklo in TZO Sloga in ga dostavita do 15. aprila 1992 veterinarski inšpekciji in živinorejsko-veterinarskemu zavodu Gorenjske (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Cepljenje mora biti opravljeno vsaj 20 dni pred odgonom živine na pašo.
4. člen
Cepljenje proti atipični kokošji kugi se opravi v gojitvenem lovišču Kozorog – fazanerija Cerklje in v vseh obratih z intenzivno perutninarsko proizvodnjo.
5. člen
Proti prašičji kugi morajo biti cepljeni vsi prašiči, ki se hranijo s pomijami.
6. člen
Do konca leta 1992 je potrebno tuberkulinizirati 50% krav in brejih telic (IX. splošna tuberkulinizacija) in osnovno govejo čredo na družbenih obratih Mercator Kmetijstva ter na farmi Srednje mlekarske in kmetijske šole Kranj v Strahinju.
7. člen
Na vrtoglavost postrvi se od 1. junija in 31. decembra izvrši pregled v ribogojnicah Brdo ter v obeh obratih ribogojnice Biotehniške fakultete v Ljubljani – živinoreja v Zalogu in na Pšati. Takrat se izvrši tudi pregled vzorcev tržnih rib.
8. člen
Zavod kot pooblaščena in verificirana veterinarska organizacija za Gorenjsko opravi vsa preventivna cepljenja in diagnostične preiskave po tej odredbi in po republiški odredbi.
9. člen
Pri preventivnih cepljenjih in diagnostičnih preiskavah zavod sodeluje s Fakulteto za veterinarstvo v Ljubljani. Pri tem mora upoštevati določbe 3., 4. in 5. člena republiške odredbe.
10. člen
Stroški odrejenih ukrepov se krijejo iz sredstev posebnega računa za zdravstveno varstvo živali proračuna občine, razen stroškov iz 5. člena te ter 1. in 2. odstavka 8. člena republiške odredbe, ki gredo v breme lastnika oziroma imetnika živali.
11. člen
Kršenje določil te odredbe se kaznuje po zakonu o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85).
12. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01/92-08
Kranj, dne 26. februarja 1992.
Podpredsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Kranj
Peter Orehar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti