Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1992 z dne 6. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1992 z dne 6. 3. 1992

Kazalo

564. Sklep k soglasju o skladnosti izobraževalnih programov s programsko zasnovo, stran 673.

Na podlagi 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88 in Uradni list RS, št. 15/90) in drugega odstavka 43. člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) je Vlada Republike Slovenije ha 152. seji 20. februarja 1992 sprejela
SKLEP
1. Vlada Republike Slovenije daje soglasje o skladnosti izobraževalnih programov s programsko zasnovo za
1. a) visokošolski program za kompozicijo in glasbeno teorijo z umetniško in pedagoško smerjo,
b) visokošolski program za dirigiranje.
c) visokošolski program za petje z umetniško in pedagoško smerjo,
č) visokošolski program za instrumente s tipkami (klavir, orgle, čembalo) z umetniško in pedagoško smerjo,
d) visokošolski program za godala in druge instrumente s strunami (violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa) z umetniško in pedagoško smerjo in z višješolskim programom za kitaro,
e) visokošolski program za pihala, trobila in tolkala (flavta, oboa, klarinet, fagot, rog, trobenta, pozavna, tuba, tolkala) z umetniško in pedagoško smerjo in višješolskim programom za tolkala,
f) visokošolski program, za glasbeno pedagogiko,
g) visokošolski program za cerkveno glasbo, ki jih je sprejel pedagoško znanstveni svet Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani.
2. a) visokošolski dvopredmetni program etnologija in kulturna antropologija,
b) visokošolski enopredmetni program pedagogika s smerema pedagogika in andragogika,
ki ju je sprejel znanstveno-pedagoški svet Filozofske fakultete v Ljubljani.
3. visokošolski program športna vzgoja s smermi
– športno treniranje,
– športna rekreacija,
– posebna športna vzgoja,
ki ga je sprejel znanstveno-pedagoški svet Fakultete za šport Univerze v Ljubljani.
4. visokošolski program socialna pedagogika,
ki ga je sprejel znanstveno-pedagoški svet Pedagoške
fakultete Univerze v Ljubljani.
5. visokošolski program kmetijstvo, smer rastlinska proizvodnja – sadjarstvo in vinogradništvo,
ki ga je sprejel znanstveno-pedagoški svet Višje agronomske šole Univerze v Mariboru.
6. visokošolski program socialno delo,
ki ga je sprejel znanstveno-pedagoški svet Višje šole za socialne delavce Univerze v Ljubljani.
7. višješolske programe
– zdravstvena nega,
– fizioterapija,
– delovna terapija,
– ortopedska tehnika,
– radiologija,
– sanitarno delo,
– stomatološko laboratorijska protetika,
ki jih je sprejel znanstveno-pedagoški svet Višje šole za zdravstvene delavce Univerze v Ljubljani.
8. visokošolski program rudarstvo in geotehnologija, ki ga je sprejel znanstveno-pedagoški svet Oddelka za montanistiko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani.
9. višješolski/visokošolski, program metalurgija in materiali,
ki ga je sprejel znanstveno-pedagoški svet oddelka za montanistiko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo.
10. a) visokošolski program politične vede s smermi
– teoretsko analitska,
– analiza politik in javna uprava, – mednarodni odnosi,
– obramboslovje;
b) visokošolski program sociologija s smermi
– analitsko teoretska,
– kadrovska,
– kadrovsko-menedžerska,
– družboslovna informatika;
c) visokošolski program novinarstvo;
č) visokošolski program komunikologija s smerema
– teoretsko metodološka
– trženje in tržno komuniciranje;
d) visokošolski program kulturologija,
ki jih je sprejel znanstveno-pedagoški svet Fakultete za družbene vede.
11. Programi iz točke I. tega sklepa, razen programov, navedenih pod št. 5 in 6, se bodo začeli izvajati za študente, ki se bodo vpisali v 1. letnik v študijskem letu 1992/93.
III. Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-04/90-8/24-8
Ljubljana, dne 20. februarja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina