Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1992 z dne 28. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1992 z dne 28. 2. 1992

Kazalo

550. Sklep o obvezni rezervi na sredstva proračuna Republike Slovenije, stran 661.

Na podlagi drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o obvezni rezervi na sredstva proračuna Republike Slovenije
1. V skladu s 60. členom zakona o Banki Slovenije se sredstva proračuna Republike Slovenije vodijo pri Banki Slovenije. V skladu s sklepom o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 10/92) se sredstva proračuna Republike Slovenije prenesejo v depozit Banke Slovenije postopno na način, določen s tem sklepom.
Postopnost prenosa sredstev proračuna Republike Slovenije iz depozita bank v depozit Banke Slovenije se zagotovi tako, da banke, pri katerih se ta sredstva vključujejo, obračunavajo in izločajo na ta sredstva obvezno rezervo po stopnji, ki se mesečno povečuje in do konca maja 1992 doseže raven vključenih sredstev.
Od 1. junija 1992 se sredstva proračuna Republike Slovenije vodijo pri Banki Slovenije tako, da jih pooblaščena organizacija za plačilni promet neposredno vključuje v depozit Banke Slovenije.
2. Banke obračunavajo obvezno rezervo od sredstev žiro računa proračuna Republike Slovenije, od sredstev žiro računa organov in organizacij Republike Slovenije, od sredstev prehodnih oziroma vplačilnih računov in izločenih sredstev republiških organov in organizacij in to v višini:
– 30% v obdobju od 1. marca 1992 do 31. marca 1992
– 60% v obdobju od 1. aprila do 30. aprila 1992
– 100% v obdobju od 1. maja do 31. maja 1992.
3. Obvezno rezervo po tem sklepu obračunavajo banke kot povprečje, izračunano na podlagi knjigovodskega stanja sredstev iz 2. točke tega sklepa v obdobju od prvega do zadnjega dne v mesecu.
Obveznost iz prvega odstavka te točke izpolnijo banke tako, da je v povprečju znesek izločene obvezne rezerve v določenem obdobju najmanj enak znesku obračunane obvezne rezerve za to obdobje.
4. Na sredstva proračuna Republike Slovenije, na katera se obračunava obvezna rezerva po tem sklepu, se ne obračunava obvezna rezerva po 2. točki sklepa o obračunavanju in izločanju obvezne rezerve bank (Uradni list RS, št. 30/91).
5. Za obračunavanje, izločanje in obrestovanje obvezne rezerve po tem sklepu ter poročanje Banki Slovenije se smiselno uporabljajo določbe sklepa o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve bank (Uradni list RS, št. 30/91) in sklepa o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91).
6. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP-18/92
Ljubljana, dne 25. februarja 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost