Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

410. Odlok o razporeditvi kontingenta detaširanih delavcev v ZR Nemčiji za leto 1992, stran 529.

Na podlagi 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88), sporazuma med Zveznim izvršnim svetom SFRJ in vlado ZR Nemčije z dne 24. 8. 1988 ter izmenjave pisem med Ministrstvom za delo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za delo in socialno varnost ZR Nemčije z dne 12. 11. 1991, izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o razporeditvi kontingenta detaširanih delavcev v ZR Nemčiji za leto 1992
1. člen
Ministrstvo za delo razporeja kontingent detaširanih delavcev na območju ZR Nemčije, ki sta ga sporazumno določili obe državi, in določi pogoje za njegovo razporeditev.
2. člen
Vloge za pridobitev deleža v kontingentu (v nadaljnjem besedilu: vloge) se zbirajo na podlagi razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za delo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, zavodi in zasebniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki že izvajajo oziroma imajo možnosti izvajati investicijska dela na območju ZR Nemčije (v nadaljevanju: upravičenci).
3. člen
Prijavi za razpis morajo upravičenci priložiti naslednje:
– dokazilo o vpisu v sodni register Republike Slovenije,
– pogodbo ali predpogodbo z nemškim partnerjem z navedbo roka, v katerem se mora delo končati, števila potrebnih delavcev ter oceno pogodbene vrednosti,
– opis dosedanjega izvajanja del na tujih tržiščih.
4. člen
Vloge sprejema Ministrstvo za delo v roku, ki ga določi v razpisu.
Vloga mora biti kolkovana po taksni tarifi št. 1 zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90).
5. člen
Za obravnavanje vlog imenuje minister za delo komisijo za detašma, ki jo sestavljajo:
– Ministrstvo za delo – 1 član,
– Ministrstvo za zunanje zadeve – 1 član,
– Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo – 1 član,
– Republiški zavod za zaposlovanje – 1 član,
– uporabniki kontingenta z večjim številom detaširanih delavcev – 3 člani,
– Gospodarska zbornica Slovenije – 1 član,
– Obrtna zbornica – 1 član.
Predstavnik Ministrstva za delo je hkrati tudi predsednik komisije za detašma.
Člane delegirajo navedena ministrstva in gospodarska zbornica ter obrtna zbornica.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-02/90-2/9-8
Ljubljana, dne 23. januarja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost