Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

409. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Žalec, stran 528.

Na podlagi 95. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88 in Uradni list RS, št. 5/91), 7. in 13. a člena odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list SRS, št. 7/80, 38/82, 10/83 in 4/87) ter 202. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87, Uradni list RS, št. 5/91-I) je Izvršni svet Skupščine občine Žalec na seji dne 17. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Žalec
1. člen
Ta odredba določa začetek, konec, trajanje in razporeditev delovnega časa v upravnih organih občine Žalec.
2. člen
Delovni čas v občinskih upravnih organih se razporedi tako, da traja:
– ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7. ure do 15. ure
– ob sredah od 7. ure do 17. ure
– ob petkih od 7. ure do 13. ure.
3. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje s strankami so:
– ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7.30 ure do 15. ure
– ob sredah od 7.30 ure do 17. ure
– ob petkih od 7.30 ure do 13. ure.
4. člen
Razporeditev delovnega časa iz 3. člena te odredbe mora biti za stranke razvidna v poslovnih prostorih upravnih organov.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba preneha veljati odredba o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih (Uradni list RS, št. 43/90).
6. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporablja se od 1. 3. 1992 dalje.
Št. 063-2/72/92
Žalec, dne 21. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Žalec
Boris Krajnc, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost