Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

398. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Ljubljana-Bežigrad, stran 482.

Na podlagi 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) in 129. člena statuta občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list SRS, št. 13/86) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Bežigrad na 74. seji dne 28. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Ljubljana Bežigrad
1. člen
Da se ugotovijo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, mora Veterinarski zavod ljubljanske regije, P.O. Grosuplje DE Osnovno zdravstveno varstvo živali Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: veterinarski zavod) opraviti v letu 1992 ukrepe zaradi odkrivanja, preprečevanja in zatiranja kužnih bolezni.
Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. člen
Veterinarski zavod mora pred vsakim pričetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti veterinarsko inšpekcijo Mestne uprave za inšpekcijske službe Mesta Ljubljane in o opravljenem delu poročati na predpisanih obrazcih.
3. člen
Preventivna cepljenja se morajo opraviti tolikokrat kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
4. člen
Veterinarski zavod, ki opravlja preventivna cepljenja ali diagnostične preiskave, mora voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, o imenu in bivališču imetnika živali, o opisu živali, o proizvajalcu, o serijski in kontrolni številki cepiva ter o rezultatu cepljenja in preiskave.
5. člen
Veterinarski zavod mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in o tem obveščati veterinarsko inšpekcijo Mestne uprave za inšpekcijske službe Mesta Ljubljane.
6. člen
Splošno preventivno cepljenje psov proti pasji steklini in dehelmentizacija psov mora biti opravljena do 15. aprila 1992.
Zaščitno cepljenje mladih psov proti steklini se mora opraviti takoj, ko dopolnijo 4 mesece starosti.
Na okuženem in ogroženem območju je treba preventivno cepiti proti steklini tudi domače živali, ki se pasejo.
Opraviti je treba tudi peroralno vakcinacijo lisic.
Cepljenje psov in domačih živali, ki se pasejo, opravi veterinarski zavod; cepljenje lisic pa opravi veterinarski zavod za lovske organizacije v roku, ki ga določi Republiška veterinarska uprava. Stroške dehelmentizacije psov plačujejo imetniki živali.
7. člen
Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti prašiče v gospodarstvih, ki imajo 10 ali več plemenskih svinj oziroma najmanj 50 prašičev. Proti tej bolezni je treba preventivno cepiti tudi prašiče, ki se hranijo s pomijami ali odpadki živalskega izvora ne glede na njihovo število v gospodarstvu. Rejci teh prašičev plačajo stroške cepljenja sami.
Cepljenje iz prejšnjega odstavka opravi s sevom K -lapiniziranega virusa veterinarski zavod.
8. člen
Veterinarski zavod mora v letu 1992 enakomerno po trimesečjih intradermalno simultano tuberkulinizirati 50% vseh krav in brejih telic v občini (9. splošna tuberkulinizacija).
Tuberkulinizacija se opravi v naseljih po programu veterinarskega zavoda. Veterinarski zavod mora tuberkulinizirati kokoši v gospodarstvu, kjer se ugotovi kokošja tuberkuluza in na vseh dvoriščih, ki neposredno mejijo na okuženo dvorišče.
9. člen
Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno za mlečno prstanastim preizkusom v hlevih individualnih proizvajalcev na območju občine. V primerih sumljive ali pozitivne reakcije je potrebno odvzeti živalim kri za pregled.
Vzorce mleka in krvi odvzame veterinarski zavod in opravi mlečno prstanasto preiskavo. Laboratorijsko preiskavo krvi (SA test) opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
10. člen
Veterinarski zavod mora opraviti vse preiskave v zvezi s 5. členom pravilnika o ukrepih za preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje mastitisa pri kravah ter nadzorstvu mleka (Uradni list SRS, št. 40/85) pri vseh proizvajalcih, ki oddajajo mleko za javno potrošnjo. Vse preiskave morajo biti opravljene do 31. maja 1992.
11. člen
Veterinarski zavod mora opraviti preventivno cepljenje plemenskih kuncev proti hemoragični bolezni kuncev na stroške imetnika živali.
12. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Ljubljana Bežigrad
Igor Lavš l. r.

AAA Zlata odličnost