Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

395. Sklep o javni razgrnitvi, stran 478.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in RS, št. 26/90), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 72. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Izvršni svet Skupščine občine Krško na svoji seji dne 4. 2. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi
osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in RS, št. 38/90) in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 21/87 in RS, št. 38/90);
– osnutka odloka o lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R 362 Brestanica-Senovo;
– osnutka odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Partizanska cesta Senovo.
I
Javno se razgrne:
– osnutek sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in RS, št. 38/90) in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 21/87 in RS, št. 38/90);
– osnutek odloka o lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R 362 Brestanica-Senovo;
– osnutek odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Partizanska cesta Senovo.
II
Dokumentacija pod I. točko bo javno razgrnjena v prostorih Sekretariata za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško, Savaprojekta Krško, Krajevne skupnosti Brestanica in Krajevne skupnosti Senovo.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Sekretariatu za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško.
IV
V času javne razgrnitve bodo izvedene javne razprave, ki jih organizirata Krajevna skupnost Brestanica in Krajevna skupnost Senovo, Sekretariat za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško pa pri tem zagotovi potrebno strokovno pomoč.
Po preteku javne razgrnitve bo vse pripombe in predloge pregledal Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja pri Izvršnem svetu Skupščine občine Krško, ki pripravi predlog stališč od vseh v času javne razgrnitve podanih pripomb in predlogov.
V
Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov bodo osnutki pod I. točko dopolnjeni, nakar jih bo izvršni svet podal Skupščini občine Krško v obravnavo in sprejem.
VI
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5-352-1/92
5-351-29/91
5-352-2/92
Krško, dne 4. februarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Krško
Franc Černelič l. r.

AAA Zlata odličnost