Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

393. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 476.

Na podlagi 3. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91) in 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91-I) je Izvršni svet Skupščine občine Idrija na seji dne 31. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 20/91) se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
Z dnem 1. 2. 1992 se določijo kot najvišje naslednje cene dimnikarskih storitev
I
II
--------------------------------------------------------------------
Šifra                              024
--------------------------------------------------------------------
                        Mer     Strokov.
Storitev                   enota    pregled za
                           izdajo soglasja
--------------------------------------------------------------------
Vrsta objekta                          SLT
--------------------------------------------------------------------
1. Etažno stanovanje            stan.       1000
2. Hiša:
  - enostanovanjska             hiša        900
  - dvostan. s skupno kotlov.        hiša       1100
  - tristan. s skupno kotlov.        hiša       1200
3. Lokali in ustanove (šole, vrtci,
  upravne zgradbe, gost. lok., itd;)
  do 1000 k w
  - do 100 m2 površine           lokal       2000
  - do 200 m2 površine           lokal       2200
  - do 500 m2 in več            lokal       2400
4. Kotlovnice v industriji in stanov.
  blokovni gradnji
  - do 1000kw               koti.       3000
  Dodatno po stanovanju          stan.        100
5. Stanovanjska blokovna gradnja,
  kotlovnice v industriji in ostale
  kotlovnice nad 1000 kw          koti.       3500
  Dodatno po stanovanju          stan.        100
6. Stanovanjska blokovna gradnja
  z daljinskim ogrevanjem         stan.        100
7. Vrstne atrijske hiše z
  daljinskim ogrevanjem           hiša        100
--------------------------------------------------------------------
III
---------------------------------------------------
Šifra
storitve
---------------------------------------------------
141 Cene režijske ure              SLT
---------------------------------------------------
040 Ročno čiščenje               200
041 Strojno ali kemično
  čiščenje naprav               350
042 Strokovni pregledi, meritve in        -
  izdelave ekspertiz (analiz, sanacij)    450
---------------------------------------------------
IV
Osnovna cena storitev se poveča za 50% v primeru kurjenja na tekoče ali plinasto gorivo.
Osnovna cena se po dogovoru z uporabnikom poveča tudi za 50% v naslednjih primerih: čiščenje za inšpekcijski pregled, težki pogoji dela (visoka temperatura, izpuščena čiščenja, delo na višini), priprava kotla za konzervacijo.
Drugih dodatkov se k cenam iz te odredbe ne sme dodajati.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-3/91
Idrija, dne 1. februarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Idrija
Milan Božič, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost