Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

384. Pravilnik o spremembah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v usmerjenem izobraževanju, stran 466.

Na podlagi 168. člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) minister za šolstvo in šport izdaja
PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v usmerjenem izobraževanju
1. člen
V četrtem odstavku 11. člena pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v usmerjenem izobraževanju (Uradni list RS, št. 9/91) se številka »10« spremeni v »20«.
2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za uspeh pri preizkusu znanja iz petega odstavka 167. člena zakona o usmerjenem izobraževanju, ki je eden izmed kriterijev pri izbiri kandidatov za vpis v programe srednjega izobraževanja, za katere je vpis omejen, se upošteva uspeh, dosežen pri skupinskem preverjanju znanja učencev 8. razreda osnovne šole.
V naknadnem roku, ki ga določi Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, opravljajo skupinsko preverjanje znanja učencev 8. razreda tisti, ki se ga iz opravičenih razlogov niso mogli udeležiti v rednem roku in so prijavljeni za vpis v program izobraževanja, za katerega je srednja šola omejila vpis in tisti, ki v skladu s četrtim odstavkom 11. člena tega pravilnika lahko konkurirajo pri izbiri kandidatov za vpis v tak program izobraževanja.
O uspehu, doseženem na skupinskem preverjanju znanja, izda osnovna šola potrdilo najkasneje do 15. junija.
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Datum preverjanja znanja učencev 8. razreda osnovne šole, njegov obseg, vprašanje in naloge ter način ocenjevanja določi Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport oblikuje tudi strokovna izhodišča za določitev razmerja med učnim uspehom kandidata, doseženim v predhodnem izobraževanju in uspehom pri skupinskem preverjanju znanja učencev 8. razreda osnovne šole, ki se upošteva v izbirnem postopku pri omejitvi vpisa.
Vprašanja in naloge iz prvega odstavka tega člena so uradna tajnost.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-61/89
Ljubljana, dne 31. januarja 1992.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Peter Vencelj l. r.

AAA Zlata odličnost