Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

374. Soglasje k cenam ptt storitev, stran 458.

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Vlada Republike Slovenije
SOGLASJE
k cenam prt storitev
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k cenam ptt storitev največ do naslednje ravni:
                         SLT
+----------------------------------------------+---+
|Standardizirano pismo             | 5|
+----------------------------------------------+---+
|Nestandardizirano pismo            |  |
+----------------------------------------------+---+
|- do 20g                   | 6|
+----------------------------------------------+---+
|- nad 20 do l00 g               | 11|
+----------------------------------------------+---+
|- nad 100 do 250 g              | 19|
+----------------------------------------------+---+
|- nad 250 do 500 g              | 27|
+----------------------------------------------+---+
|- nad 500 do l000 g              | 42|
+----------------------------------------------+---+
|- nad 1000 do 2000 g             | 61|
+----------------------------------------------+---+
|Standardizirana in nestandardizirana dopisnica| 5|
+----------------------------------------------+---+
|Telegrafski impulz              | 1|
+----------------------------------------------+---+
|Telefonski impulz               | 1|
+----------------------------------------------+---+
II
Cene iz prejšnje točke začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-11/91-6/4-8
Ljubljana, dne 6. februarja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.