Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

372. Sklep o določitvi višine komunalnih taks, stran 457.

Izvršni svet Skupščine občine Žalec je na podlagi 1. in 4. člana zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/69, 7/72) in 11. člena odloka o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/82, 10/84, 10/85, 13/87, 11/88, 25/88, 12/89, 43/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 20/91 in 7/91) na seji dne 21. januarja 1992 sprejel
SKLEP
o določitvi višine komunalnih taks
1. člen
V tarifi komunalnih taks odloka o komunalnih taksah se spremeni:
– v tarifi št. 1 se znesek 1.000 din nadomesti z zneskom 3.000 SLT
– v tar. št. 2 se znesek 2 din in 3 din nadomestita z zneskom 6 in 9 SLT
– v tar. št. 3 se zneski 1.000 din, 5.000 din in 2.500 din nadomestijo z zneski 3.000 SLT, 10.000 SLT in 30.000 SLT
– v tar. št. 5 se zneska 1.500 din in 3.000 din nadomestita z zneskom 4.500 SLT in 9.000 SLT
– v tar. št. 6 se zneska 3.000 din in 1.500 din nadomestita z zneskom 9.000 SLT in 4.500 SLT
– v tar. št. 7 se znesek 1.500 din nadomesti z zneskom 4.500 SLT
– v tar. št. 8 se zneska 15 din in 5 din nadomestita z zneskom 45 in 15 SLT
– v tar. št. 9 se zneska 300 din in 100 din nadomestita z zneskom 900 in 300 SLT.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1992.
Št. 417-003/92-06
Žalec, dne 21. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Žalec
Boris Krajnc, dipl. ek. l. r.