Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

369. Odlok o zagotavljanju sredstev za zdravstveno varstvo v občini Tržič v letu 1992, stran 453.

Na podlagi 19. člena zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/90) in 6. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Tržič ter njenih organov (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Tržič na 18. skupni seji zborov skupščine občine dne 29. 1. 1992 sprejela
ODLOK
o zagotavljanju sredstev za zdravstveno varstvo v občini Tržič v letu 1992
1. člen
S tem odlokom določamo plačevanje prispevka za zdravstveno varstvo v občini Tržič v letu 1992.
2. člen
Zavezance za plačilo prispevka, osnovo za obračun in način plačevanja določa zakon o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/90).
3. člen
Zavezanci plačujejo prispevek za zdravstveno varstvo po stopnji 0,66 za izvajanje programa v občini Tržič.
4. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/92
Tržič, dne 29. januarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.