Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

367. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Šmarje pri Jelšah v prvem trimesečju 1992, stran 450.

Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in 4. člena odloka o pristojnosti in delu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 1/90 in RS, št. 45/90, 5/91) je zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor Skupščine občine Šmarje pri Jelšah na svoji seji dne 27. januarja 1992 sprejel
ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe v občini Šmarje pri Jelšah v prvem trimesečju 1992
1. člen
Do sprejetja proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 1992, se bo javna poraba financirala začasno, vendar najdlje do 31. marca 1992, na podlagi proračuna za leto 1991.
2. člen
Za razporeditev vseh proračunskih prihodkov občine Šmarje pri Jelšah v obdobju iz prejšnjega člena tega odloka, se sme uporabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo porabljeno v istih dobah po proračunu za prejšnje leto, vendar največ četrtino realnega zneska vseh odhodkov po proračunu občine Šmarje pri Jelšah za prejšnje leto.
3. člen
Prihodki in odhodki, realizirani na podlagi tega odloka bodo sestavni del proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 1992.
4. člen
Določbe odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1991 se bodo smiselno uporabljale do sprejetja proračuna za leto 1992.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-4/92-1
Šmarje pri Jelšah, dne 27. januarja 1992.
Podpredsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.