Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

366. Odlok o popravku odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1991, stran 450.

Na podlagi 14., 22. in 24. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48790) in 4. člena odloka o pristojnosti in delu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 45/90, 5/91) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 27. 1. 1992 sprejela
ODLOK
o popravku odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1991
1. člen
V odloku o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1991 (Uradni list RS, št. 17/91) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
– skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1991 znašajo 300,100.000 SLT.
2. člen
V odloku o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1991 se prvi odstavek 15. člena spremeni tako, da se glasi:
– Od prihodkov iz 2. člena tega odloka izločamo 1% v rezervni sklad občine Šmarje pri Jelšah.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šmarje pri Jelšah, dne 27. januarja 1992.
Podpredsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.