Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

362. Pravilnik o spremembi pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov, stran 449.

Na podlagi 193. člena statuta občine Sežana (Uradne objave, št. 25/83, 1/90 in 25/90) je Izvršni svet Skupščine občine Sežana na svoji seji dne 24. januarja 1992 sprejel
PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov
1. člen
V pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov (Uradne objave, št. 3/91 in Uradni list RS, št. 1/92) se v 3. odstavku 29. člena dodata novi 2. in 5. skupina z naslednjimi mesečnimi najemninami v točkah:
               Območje
+-------------------+--------------------+------------------+
|     A     |     B     |    C     |
+-------------------+--------------------+------------------+
|     5     |     4,5    |    3     |
+-------------------+--------------------+------------------+
|     20    |     18     |    16    |
+-------------------+--------------------+------------------+
Dosedanja druga skupina postane tretja, tretja pa četrta skupina.
2. člen
V 31. členu se v drugem odstavku dosedanji tekst črta in se praviloma glasi:
»Glede na namembnost se poslovni prostori razvrstijo v naslednje skupine in točkujejo:
1. skupina: dejavnost zdravstva, umetnosti, kulture, socialnega varstva, strank, zvez ter humanitarnih organizacij, izobraževanja, otroškega varstva, telesne kulture, društva in združenja;
2. skupina: industrijska dejavnost, proizvodna obrt;
3. skupina: storitvena dejavnost razen dejavnosti pod 4. in 5. skupino, državni organi;
4. skupina: trgovina na drobno;
5. skupina: dejavnost gostinstva, bančništva in zavarovalništva.
V istem členu se doda nov 6. odstavek, ki se glasi:
»Za stavbe, starejše od 30 let, znaša popust 25%, razen za dejavnosti naštete v 5. skupini.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 363-42/90
Sežana, dne 24. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Sežana
Iztok Bandelj, dipl. ek. l. r.