Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

361. Odredba o določitvi cene za opravljanje vozniškega izpita in preizkus znanja, stran 448.

Na podlagi 108. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 25/86 in Uradni list RS, št. 1/91), 43. člena statuta občine Postojna (Uradni Ust RS, št. 21/91) ter dogovora o oblikovanju višine izpitne pristojbine z dne 22. 2. 1989 je Izvršni svet Skupščine občine Postojna na 40. seji dne 23. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o določitvi cene za opravljanje vozniškega izpita in preizkusa znanja
I
Cena teoretičnega izpita o predpisih za varnost cestnega prometa za vsako kategorijo in traktor znaša po 260 SLT; zunaj sedeža izpitne komisije 390 SLT.
II
Cena preizkusa znanja za voznike delovnih strojev, motokultivatorjev (G) in koles z motorjem (H) znaša 180 SLT; zunaj sedeža izpitne komisije 270 SLT.
III
Cena izpita iz vožnje za voznike motornih vozil in traktorjev znaša:
-------------------------------------------------------------------
Kategorija  cena SLT      Cena zunaj sedeža izpitne komisije
-------------------------------------------------------------------
A        260               390
B        360               540
C        540
E        540
D        800
F (traktor)   270
-------------------------------------------------------------------
IV
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o določitvi cene za opravljanje vozniškega izpita in preizkusa znanja (Uradni list RS, št. 15/91).
V
Ta odredba se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 1992 dalje.
Št. 385-1/91
Postojna, dne 23. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Postojna
Bogdan Biščak, dipl. jur. l. r.