Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

360. Odredba o meritvah parametrov dimne emisije in pregled kurilnih in dimovodnih naprav, stran 448.

Na podlagi 2. odstavka 2. člena, 2. odstavka 3. člena in 10. člena zakona o dimnikarstvu (Uradni list RS, št. 16/74) in 10. člena pravilnika o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni list RS, št. 1/76) in 46. člena statuta občine Postojna (Uradni list RS, št. 21/91) je Izvršni svet Skupščine občine Postojna na 40. seji dne 23. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o meritvah parametrov dimne emisije in pregled kurilnih in dimovodnih naprav
1. člen
Meritve parametrov dimne emisije in pregled kurilnih in dimovodnih naprav opravlja, na območju občine Postojna, podjetje Ecoenergetika, d.o.o., Ormož.
2. člen
Podjetje Ecoenergetika, d.o.o. mora delo opravljati v skladu z veljavnimi predpisi in enkrat na leto podati poročilo pristojnim inšpekcijskim službam.
3. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu RS in velja z dnevom objave.
Št. 313-2/92
Postojna, dne 23. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Postojna
Bogdan Biščak, dipl. jur. l. r.