Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

359. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za sofinanciranje 200 delovnih mest v malem gospodarstvu, stran 448.

Na podlagi 3. in 4. člena odloka o zagotavljanju in porabi sredstev namenjenih za odpiranje novih delovnih mest ter na podlagi 8. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 30/80) je Izvršni svet Skupščine občine Mozirje na svoji seji dne 23. 1. 1992 sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA
o dodeljevanju sredstev za sofinanciranje 200 delovnih mest v malem gospodarstvu
1. člen
Tretja alineja tretjega člena se spremeni in se glasi:
– samostojni obrtniki in podjetniki, ki so z ustanovitvijo obratovalnice oziroma podjetja ustvarili delovno mesto, ki ga bodo zasedli sami.
Za tretji alinejo se doda drugi odstavek, ki se glasi: Prosilci iz prvega odstavka morajo ob podpisu pogodbe predložiti še poroštveno izjavo poroka, ki jo lahko poda obrtnik oziroma ustanovitelji podjetja ali tretja fizična oziroma pravna oseba, ki razpolaga s sredstvi v višini kredita in pripadajočih obresti. Podjetniki lahko namesto poroštvene izjave predložijo tudi potrdilo Službe družbenega knjigovodstva o višini osnovnega kapitala, ki pa ne sme biti nižja od višine zaprošenih sredstev.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena in se glasi:
– 50% kot kredit in 50% kot dotacija po 2% letni obrestni meri z rokom vračila dve leti in pol
– kot 100% kredit s triletnim moratorijem in rokom odplačila 2 leti po 3% obrestni meri.
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
V primerih iz prve alineje se amortizacijski načrt za vračilo kredita napravi za celotno vrednost prejetih sredstev za obdobje petih let. Pri odplačilu pa je prosilec dolžan odplačati prvih pet anuitet, preostalih pet anuitet pa se ne odplača in se šteje kot dotacija.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Mozirje
Alfred Božič, mag. ek. l. r.