Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

358. Sklep o javni razgrnitvi "Lokacijskega načrta regionalne ceste R 340 Ljubno-Luče, obvoznica Ljubno in ureditev Savinje od Marčinkovega jezu do iznad Pekovega jezu", stran 447.

Izvršni svet SO Mozirje je na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 8. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 30/80) na seji dne 23. 1. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi »Lokacijskega načrta regionalne ceste R 340 Ljubno-Luče, obvoznica Ljubno in ureditev Savinje od Marčinkovega jezu do iznad Pekovega jezu«
1. člen
Javno se razgrne »Lokacijski načrt regionalne ceste R 340 Ljubno-Luče – obvoznica Ljubno in ureditev Savinje od Marčinkovega jezu do iznad Pekovega jezu«, ki ga je izdelal IBT Trbovlje pod številko 5878 P2/302 v januarju 1992.
2. člen
Lokacijski načrt bo razgrnjen 30 dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS v prostorih občine Mozirje -Sekretariat za gospodarski razvoj, finance in urejanje prostora, na Zavodu za urbanistično načrtovanje in razvoj občine Mozirje, ter v prostorih Krajevne skupnosti Ljubno ob Savinji.
3. člen
Krajevna skupnost Ljubno ob Savinji organizira v času razgrnitve javno razpravo o problematiki lokacijskega načrta.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-28/91-92-01
Mozirje, dne 24. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Mozirje
Alfred Božič, mag. ek. l. r.