Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

353. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj, stran 443.

Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje je na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v. prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/80, 29/86, 26/90) in 117. člena statuta občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 13/86 in 26/90) na 60. seji dne 28. 1. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj
I
Javno se razgrne osnutek Prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj, ki ga je oktobra 1991 izdelala Tilia pod št. naloge PR-100/91.
II
Dokumentacija iz I. točke bo javno razgrnjena v prostorih KS Vevče-Zgornji Kašelj, Vevška 57, Ljubljana in v prostorih Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje, Proletarska 1, Ljubljana od 14. februarja do 14. marca 1992.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep začne veljati osmi dan po objavi.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Brane Matjašec, dipl. ek. l. r.