Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

351. Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Moste-Polje, stran 441.

Na podlagi 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), ter 153. člena statuta občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 26/90) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje na seji dne 28. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Moste-Polje
1. člen
Del stroškov neškodljivega odstranjevanja živalskih trupel in odpadkov plačujejo podjetja, organizacije, skupnosti in drugi posestniki živali po naslednjih tarifah za vsako žival:
                             SLT
– za govedo in konje                 77,00
– za žrebeta, teleta in drobnico           58,00
– za prašiče do 50 kg teže              16,00
– za prašiče nad 50 kg teže              58,00
– za perutnino                     3,80
– za odstreljeno in prodano parkljasto divjad     58,00
– za pse                       100,00
2. člen
Zavezanci poravnavajo svoje obveznosti iz 1. člena te odredbe:
– pri izdaji zdravstvenega spričevala za živali
– pri registraciji psa in prvem vsakoletnem cepljenju psov proti steklini
– lovske družine pri prodaji divjadi.
3. člen
Tarife iz 1. člena odredbe obračunava in pobira:
1. občinski ali od njega pooblaščeni organ za izdajo zdravstvenih spričeval za živali: za govedo, konje, žrebeta, teleta, prašiče in perutnino,
2. Veterinarski zavod ljubljanske regije za pse,
3. lovske družine na območju občine za uplenjeno in prodano divjad.
Obračunana sredstva se nakazujejo na račun občinske pristojbine za zdravstveno varstvo živali št. 50103-630-610035.
Nadzor nad uporabo sredstev opravlja pristojna veterinarska inšpekcija.
4. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odredba preneha veljati odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS, št. 5/ 91).
5. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Brane Matjašec, dipl. ek. l. r.