Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

348. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Lendava, stran 438.

Na podlagi 95. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88 in Uradni list RS, št. 15/90) ter 316. člena statuta občine Lendava (Uradne objave, št. 37/81 in 29/83) je Izvršni svet Skupščine občine Lendava na svoji 53. seji dne 28. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Lendava
1. člen
Ta odredba določa začetek, trajanje, razporeditev in konec delovnega časa v upravnih organih občine Lendava.
2. člen
Delovni čas v upravnih organih je razporejen na pet delovnih dni in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
3. člen
Delovni čas v vseh občinskih upravnih organih se razporedi tako, da traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure
– v sredo od 7. do 16. ure
– v petek od 7. do 14. ure.
4. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje s strankami so:
– v ponedeljek med 7. in 15. uro
– v sredo med 7. in 16. uro
– v petek med 7. in 14. uro.
5. člen
Ne glede na določilo prejšnjega člena so uradne ure za stranke v sprejemni pisarni Oddelka za občo upravo vsak dan in sicer:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure
– v sredo od 7. do 16. ure
– v petek od 7. do 14. ure.
6. člen
Odmor v upravnih organih je od 9. ure do 9.30 ure.
7. člen
Delovni čas za opravljanje pomožnih tehničnih del in nalog določi v skladu s to odredbo predstojnik Oddelka za občo upravo občine Lendava.
8. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog, lahko funkcionar, ki vodi upravni organ, v soglasju z izvršnim svetom razporedi delovni čas drugače, kot je to določeno s to odredbo.
9. člen
Razporeditev uradnih ur mora biti na primeren način označena v poslovnih prostorih upravnih organov.
10. člen
Določba od 1. do 6. člena veljajo tudi za Občinskega sodnika za prekrške.
11. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
12. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur upravnih organov in služb občine Lendava (Uradne objave, št. 30/81).
Št. 152-1/91-2
Lendava, dne 24. decembra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Lendava
Alojz Jerebic, dipl. ek. l. r.