Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

346. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Lenart za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana občine Lenart za obdobje 1986-1990, stran 437.

Na podlagi 367. člena statuta občine Lenart (Uradni list SRS, št. 4-258/81, 13-801/82, 1-53/83 in 9-524/86), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Izvršni svet Skupščine občine Lenart na seji dne 23. januarja 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Lenart za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana občine Lenart za obdobje 1986-1990
I
Javno se razgrneta osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Lenart za obdobje od leta 1986 do leta 2000, urbanistične zasnove Lenarta (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 in Uradni list RS, št. 20/90) in družbenega plana občine Lenart za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 in 3/90).
II
Osnutka bosta razgrnjena v prostorih Sekretariata za družbenogospodarske zadeve občine Lenart v delovnem času upravnih organov.
Javna razgrnitev osnutkov se prične osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.
III
Pisne pripombe in predloge na osnutka se posredujejo Sekretariatu za družbenogospodarske zadeve občine Lenart. Rok za pripombe in predloge poteče zadnji dan razgrnitve.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-3/89
Lenart, dne 23. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Lenart
Avgust Zavernik, dipl. inž. l. r.