Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

345. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart, stran 437.

Na podlagi 367. člena statuta občine Lenart (Uradni list SRS, št. 4-258/81, 13-801/82, 1-53/83 in 9-524/86) in 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) je Izvršni svet Skupščine občine Lenart na seji dne 23. januarja 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart
I
Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart (v nadaljnjem besedilu: osnutek), ki ga je v decembru 1991 izdelal Komunaprojekt Maribor pod št. 3001/91.
II
Osnutek bo razgrnjen v prostorih Sekretariata za družbenogospodarske zadeve občine Lenart in Krajevne skupnosti Lenart v delovnem času upravnih organov.
III
Javna razgrnitev osnutka se prične osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.
Med javno razgrnitvijo se osnutek javno obravnava. O času javne obravnave bodo občani, podjetja in zavodi na primeren način obveščeni.
IV
Pisne pripombe in predlogi na osnutek se posredujejo Sekretariatu za družbenogospodarske zadeve občine Lenart.
Rok za pripombe in predloge poteče zadnji dan razgrnitve.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-14/91
Lenart, dne 23. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Lenart
Avgust Zavernik, dipl. inž. l. r.