Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

342. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 435.

Na podlagi 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91), 129. člena statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 21/91) je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane na 87. seji dne 28. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 26/91) se 1. členu na področju 13 – Zdravstveno in socialno varstvo v podskupini Socialno varstvo normalnih odraslih oseb št. 130231 skupine Socialno varstvo odraslih št. 13023 določijo kot najvišje naslednje cene:
– domovi starejših občanov oziroma domovi upokojencev
                       SLT/dan
Povprečna cena osnovne oskrbe         409,00
Dodatna nega za I. kat. oskrbovancev do    217,00
Dodatna nega za II. kat. oskrbovancev do   106,00
2. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 98/2-1992
Ljubljana, dne 28. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine mesta Ljubljane
Marjan Vidmar l. r.