Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

338. Odredba o računih za vplačevanje prometnega davka, stran 404.

Na podlagi 27. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92) izdaja minister za finance
ODREDBO
o računih za vplačevanje prometnega davka
1
Davek od prometa proizvodov se od 1. februarja 1992 vplačuje na naslednje vplačilne račune, ki so odprti pri Službi družbenega knjigovodstva, Podružnica Ljubljana:
1. Št. 840 – 2010 – Davek od prometa proizvodov iz tar. št. 1 Tarife davka od prometa proizvodov;
2. Št. 840 – 2330 – Davek od prometa proizvodov iz tar. št. 2 Tarife davka od prometa proizvodov;
3. Št. 840 – 2159 – Davek od prometa proizvodov iz tar. št. 3 Tarife davka od prometa proizvodov;
4. Št. 840 – 2190 – Davek od prometa proizvodov iz tar. št. 4 Tarife davka od prometa proizvodov;
5. Št. 840 – 2806 – Davek od prometa motornega bencina MB 86 iz 1. tč. tar. št. 5 Tarife davka od prometa proizvodov;
6. Št. 840 – 2811 – Davek od prometa motornega bencina MB 98 iz 1. tč. tar. št. 5 Tarife davka od prometa proizvodov;
7. Št. 840 – 2827 – Davek od prometa motornega bencina NMB 91 in NMB 95 iz 1. tč. tar. št. 5 Tarife davka od prometa proizvodov;
8. Št. 840 – 2832 – Davek od prometa plinskega olja – dieselskega goriva D-1 in D-3 iz 2. tč. tar. št. 5 Tarife davka od prometa proizvodov;
9. Št. 840 – 2848 – Davek od prometa plinskega olja – dieselskega goriva D-2 iz 2. tč. tar. št. 5 Tarife davka od prometa proizvodov;
10. Št. 840 – 2869 – Davek od prometa ekstra lahkega kurilnega olja (EL) in lahkega specialnega kurilnega olja (LS) iz 3. tč. tar. št. 5 Tarife davka od prometa proizvodov;
11. Št. 840 – 2895 – Davek od prometa kurilnega olja-mazuta iz 4. točke tar. št. 5 Tarife davka od prometa proizvodov;
12. Št. 840 – 2902 – Davek od prometa reaktivnega goriva in letalskega bencina iz 5. točke tar. št. 5 Tarife davka od prometa proizvodov;
13. Št. 840 – 2918 – Davek od prometa utekočinjenega naftnega plina iz 7. točke tar. št. 5 Tarife davka od prometa proizvodov;
14. Št. 840 – 2923 – Davek od prometa drugih naftnih derivatov iz tar. št. 5 Tarife davka od prometa proizvodov
15. Št. 840 – 2117 – Davek od prometa tobačnih izdelkov iz tar. št. 6 Tarife davka od prometa proizvodov;
16. Št. 840 – 2122 – Davek od prometa alkoholnih pijač iz tar. št. 7 Tarife davka od prometa proizvodov;
17. Št. 840 – 2094 – Davek od prometa proizvodov, zaračunan pri uvozu proizvodov
18. Št. 840 – 2944 – Zamudne obresti od davka od prometa proizvodov
2
Davek od prometa storitev se vplačuje na naslednje vplačilne račune, ki so odprti pri Službi družbenega knjigovodstva, Podružnica Ljubljana:
1. Št. 840 – 28005 – Davek od prometa storitev iz tar. št. 1 Tarife davka od prometa storitev
2. Št. 840 – 28010 – Davek od prometa storitev iz tar. št. 2 Tarife davka od prometa storitev;
3. Št. 840 – 2234 – Davek od prometa storitev iz tar. št. 3 Tarife davka od prometa storitev;
4. Št. 840 – 2229 – Davek od prometa storitev iz tar. št. 4 Tarife davka od prometa storitev;
5. Št. 840 – 2991 – Zamudne obresti od davka od prometa storitev.
3
Pravne osebe – zavezanci za prometni davek vplačujejo prometni davek na vplačilne račune iz prejšnjih točk.
4
Zasebniki in fizične osebe – zavezanci za prometni davek plačujejo prometni davek na evidenčni račun 846 – prehodni račun prihodkov od občanov.
Na račun št. 846 se vplačuje:
1. davek od prometa proizvodov,
2. davek od prometa storitev,
3. zamudne obresti.
5
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehajo veljati določbe 4. do 8. točke poglavja »I. Prihodki družbenopolitičnih skupnosti 2. Davki od prometa proizvodov in od plačil za storitve« ter določbe 9. do 20. podtočke 48. točke poglavja »IV. Prihodki od prebivalstva, ki se odmerjajo v letnem znesku in zapadejo v plačilo trimesečno« odredbe o računih in načinu za vplačevanje prihodkov družbenopolitičnih skupnosti in njihovih skladov, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in o načinu obveščanja njihovih uporabnikov (Uradni list SFRJ, št. 19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 58/87, 1/88, 19/88, 56/88, 76/88, 45/89, 55/89, 88/89, 9/90, 19/90, 66/90, 83/90, 8/91, 13/91 in 22/91).
6
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 415-25/91
Ljubljana, dne 27. januarja 1992.
Minister za finance
Dušan Šešok l. r.