Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

337. Odredba o enotnem zaščitnem znaku, stran 403.

Na podlagi 11. točke 18. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92) izdaja minister za finance
ODREDBO
o enotnem zaščitnem znaku
1. člen
Od proizvodov, razen motornih vozil, alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter proizvodov iz tarifnih številk 4, 5, 6 in 7 tarife davka od prometa proizvodov, ki so proizvedeni v podjetju ali zavodu za zaposlovanje invalidov se ne plačuje prometni davek, če so ti proizvodi označeni z enotnim zaščitnim znakom.
2. člen
Zaščitni znak iz 1. člena te odredbe je objavljen skupaj s to odredbo in je njen sestavni del. Znak je pravilen krog, katerega površina je črne ali modre barve; beli vodoravni pas debeline 4% premera kroga ga deli na dva dela; zgornji odsek kroga z višino 3/5 (tri petine) premera kroga (merjeno po horizontalnem pasu) in spodnji odsek z višino 2/5 (dve petini) premera. Na levi strani spodnjega odseka kroga se pravokotno na delilno črto spušča bel pas debeline 8% premera, katerega levi spodnji rob določa tangenta, ki seka zgornji rob vodoravnega pasu pod notranjim kotom 40° (stopinj). V zgornjem odseku kroga je v osi belega navpičnega pasu bela ali rdeča pika, širine navpičnega pasu, ki se dotika krožnice. Celoten znak obkroža v razdalji debeline horizontalne črte krožnice enake debeline in barve osnovnega kroga.
Zaščitni znak mora biti natisnjen na proizvodu ali nanj prilepljen ali k njemu pripet oziroma v njega reliefno vtisnjen.
3. člen
O pravici do uporabe enotnega zaščitnega znaka se vodi register.
Register uporabe enotnega zaščitnega znaka vodi združenje podjetij in zavodov za zaposlovanje invalidov. Na podlagi registrskega lista, ki ga potrdi pristojno združenje, se pridobi pravica do uporabe zaščitnega znaka. V registrski list se vpišejo dejavnost, sedež in firma podjetja ali zavoda za zaposlovanje invalidov, številka vpisa v sodni register in sedež gospodarskega sodišča, pri katerem je registrirano podjetje ali zavod za zaposlovanje invalidov, vrste proizvodov na katerih bo zaščitni znak, določen s to odredbo in letne količine omenjenih proizvodov. Vsaka sprememba obveznih elementov registrskega lista se mora posebej evidentirati in jo mora potrditi združenje podjetij in zavodov za zaposlovanje invalidov.
Združenje podjetij in zavodov za zaposlovanje invalidov je dolžno o izdanih registrskih listih obvestiti ministrstvo za finance v 30 dneh po poteku vsakih 6 mesecev za vse registrske liste, izdane v preteklem obdobju.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 415-5/92
Ljubljana, dne 30. januarja 1992.
Minister za finance
Dušan Šešok l. r.