Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

336. Odredba o proizvodih, ki spadajo med turistično propagandne in informativne publikacije, stran 403.

Na podlagi 20. točke 18. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za turizem
ODREDBO
o proizvodih, ki spadajo med turistično propagandne in informativne publikacije
1. člen
Turistično propagandne in informativne publikacije, ki so obdavčene po tarifni številki 1 tarife davka od prometa proizvodov (poslovno promotivne publikacije, prospekti, vložki, ceniki, vozni redi, turistični zemljevidi, načrti krajev, mape, lepaki in nalepnice, fotografije, diapozitivi, filmi, vodniki, ki so namenjeni propagiranju karejev in znamenitosti ali manifestacij kulturnega, športnega, verskega ali strokovnega značaja, če je njihov splošno promotivni pomen očiten), lahko pravne osebe in zasebniki, registrirani za opravljanje turistične, gostinske, prometne in druge podobne dejavnosti, nabavljajo po 20. točki 18. člena zakona brez plačila prometnega davka, če jih nabavljajo zato, da jih v propagandne in informativne namene brezplačno delijo potnikom in turistom.
2. člen
Prodajalec ne obračuna prometnega davka od prometa publikacij iz 1. člena te odredbe, če so ob nakupu izpolnjeni pogoji iz 7. člena zakona in če kupec v izjavi napiše, da bo publikacije uporabil izključno za namene iz 20. točke 18. člena zakona.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 415-5/92
Ljubljana, dne 28. januarja 1992.
Minister za finance
Dušan Šešok l. r.
 
Soglašam:
Minister za turizem
Ingo Paš l. r.