Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

332. Odredba o višini posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil, stran 397.

Na podlagi 2. člena zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil (Uradni list SFRJ št. 70/89) in 272. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85 37/87 in 18/88) izdaja minister za trgovino v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o višini posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil
1. Posebna dajatev je razlika med uvozno ceno, povečano za znesek carine in drugih uvoznih dajatev, in povprečno ceno na domačem trgu.
2. Povprečne cene na domačem trgu po 1. točki te odredbe so:
3. Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o višini posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil (Uradni list RS, št. 2/92)
4. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-00-001/92-22-4/07
Ljubljana, dne 3. februarja 1992.
Minister za trgovino
Maks Bastl l. r.
 
Soglaša:
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.