Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

327. Odlok o kreditnih pogojih za dolgoročne kredite na demografsko ogroženih območjih v Republiki Sloveniji iz proračuna Republike Slovenije za leto 1992, stran 395.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o kreditnih pogojih za dolgoročne kredite na demografsko ogroženih območjih v Republiki Sloveniji iz proračuna Republike Slovenije za leto 1992
1. člen
Za namene iz prvega odstavka 11. člena zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90), to je za naložbe v kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetijah in. drobno gospodarstvo na področju proizvodnje in storitev do 5 zaposlenih, so investitorji upravičeni na dolgoročne kredite iz proračuna Republike Slovenije za leto 1992 pod naslednjimi pogoji:
– doba vračanja kredita je 10 let ob dveletnem moratoriju;
– obrestna mera znaša 2% s tem, da se nominalna vrednost glavnice veže na vsakokratni tečaj tolarjev v odnosu na DEM.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-08/91-9/2-8
Ljubljana, dne 30. januarja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
dr. Andro Ocvirk l. r.